Hopp til innhold
Rapport

Innspillsrapport - Kulturrådets rådgivende utvalg for institusjonsfeltet (2019-2021)

Kulturrådets rådgivende utvalg for institusjonsfeltet ble opprettet i desember 2019 som en del av Kulturrådets kulturøkonomiprosjekt. Prosjektet skal bidra til at Kulturrådet i større grad kan legge til rette for at aktører i kunst- og kultursektoren styrker sitt inntektsgrunnlag og for at kunst og kultur kan nå ut til et større og bredere marked. Utvalget ble nedsatt som et sentralt tiltak i dette arbeidet; med et eksternt blikk og særskilt kompetanse skulle utvalget bidra til å utforske mulighetsrommet i fremtidens kunst- og kultursektor, herunder institusjonsfeltet spesielt.

$imageText.getData()

Rapporten inneholder innspill til tiltak på tolv områder, sortert under fire satsingsområder:

  • Kulturøkonomi 
  • Innovasjon 
  • Mangfold
  • Kompetanse

De tolv anbefalingene er tatt ned i 34 konkrete forslag til tiltak, som berører viktige temaer som en kunnskapsbasert utvikling, større mangfold, digitalisering og innovative formidlingsprosjekter, internasjonalt samarbeid, en utvidelse av institusjonenes nettverk til partnere innen reiseliv, kunnskap og teknologi, samt tiltak som støtter opp under det grønne skiftet.

Det er også lagt særlig vekt på tiltak og aktiviteter rettet mot synlige minoriteter og grupper som representerer flerkulturelt og etnisk mangfold, samt nasjonale og etniske minoriteter og urfolk. Det samiske perspektivet dekkes også i et eget innspill om styrket inntektsgrunnlag og markedstilgang knyttet til feltets grenseoverskridende natur.

 

Rapporten er også oversatt til samisk.

Les den samiske versjonen 

 

 

 

Om publikasjonen

Innspillsrapport - Kulturrådets rådgivende utvalg for institusjonsfeltet (2019-2021)

Kulturrådet

2021