Hopp til innhold
Rapport

Gjenoppbygging av kultursektoren - delrapport juni 2021

Rapporten tar for seg en undersøkelse om pandemiens påvirkning på publikum, samt en gjennomgang av kompensasjonsordning for arrangører og underleverandører i kultursektoren og stimuleringsordning for kulturlivet. Delrapporten inngår i grunnlaget for et større arbeid som skal leveres Kulturdepartementet i desember 2021.

$imageText.getData()

Kulturrådet og Norsk filminstitutt (NFI) fikk våren 2021 i oppdrag av Kulturdepartementet å kartlegge og analysere konsekvensene av koronapandemien og vurdere virkemidler for å gjenoppbygge kultursektoren. Departementet ba om en delleveranse før sommeren 2021 og en sluttleveranse i desember samme år.

I denne første delrapporten presenteres foreløpige resultater fra to av delprosjektene. Det første er et samarbeid med Norsk publikumsutvikling (NPU) og undersøker publikums holdninger til å komme tilbake til kulturlivet etter at samfunnet er gjenåpnet.

Det andre delprosjektet er en gjennomgang av kompensasjonsordningen for arrangører og underleverandører i kultursektoren og stimuleringsordningen for kulturlivet. Kartleggingen anses som et viktig ledd i undersøkelsen av pandemiens nedslag i sektorens økonomi. Samtidig reiser den aktuelle spørsmål om innretningen av virkemidler rettet mot kultursektoren, noe som kan være relevant også i vurderingen av hvordan sektoren kan styrkes på sikt.

Om publikasjonen

Gjenoppbygging av kultursektoren - delrapport juni 2021

Kulturrådet og Norsk filminstitutt

2021