Hopp til innhold
Rapport

Et halvt år med koronakrise i kultursektoren

Sluttrapport fra Menon Economics' oppdrag for Kulturrådet om å se på koronapandemiens konsekvenser i kultusektoren.

$imageText.getData()

På oppdrag fra Kulturrådet har Menon Economics, i samarbeid med BI Centre for Creative Industries (BI:CCI) gjennom en rekke undersøkelser og kartlegginger sett på konsekvensene av koronakrisen på kultursektoren i 2020. I denne rapporten oppsummeres funn og en ny spørreundersøkelse som dekker store deler av sektoren blir presentert.

Om publikasjonen

Et halvt år med koronakrise i kultursektoren

Menon Economics

2020