Hopp til innhold
Evaluering

Et forsøk verdt. Evaluering av forprosjekt scenekunst

Forsidebilde: Sara Rönnbäck, Ögonblick, 2016.

Denne evalueringen diskuterer hvilke erfaringer involverte aktører har med forprosjektordningen for scenekunst og hvordan ordningen bidrar til utvikling og utforskning av nye kunstneriske metoder, konsepter og ideer.

Evalueringen viser at ordningen har stor relevans og betydning for kunstneres realisering av nye prosjektideer. Ordningen bidrar til økt aktivitet, nyskapning og kvalitet innen fri scenekunst. For tilskuddsmottakerne gir ordningen større muligheter til  å jobbe med utprøving og utforskning av nye kunstneriske metoder, konsepter og ideer i en forprosjektfase.   

Om publikasjonen

Et forsøk verdt. Evaluering av forprosjekt scenekunst

Kulturrådet

Elisabet S. Hauge
Vegard Solhjem Knutsen
2017
978-82-7081-187-8