Hopp til innhold
Bokserien

Digtoplæsning. Former og fællesskaber

Denne boken springer ut av forskningsprosjektet Nordisk poesi og sociale fællesskaber, som er en del av forskningsprogrammet Kunst og sosiale fellesskap.

$imageText.getData()

Programmet er et samarbeid mellom Kulturrådet i Norge og Statens Kunstfond i Danmark og skal bidra til ny kunnskap om og nye perspektiver på hvordan kunst virker i samfunnet, og hvordan kunst utfolder seg innenfor, og selv bidrar til å etablere, ulike sosiale fellesskap.

I boka "Digtoplæsning. Former og fællesskaber" undersøker forskerne Louise Mønster, Hans Kristian S. Rustad og Michael Kallesøe Schmidt hva som kjennetegner ulike former for diktopplesning, og de fysiske og digitale stedene opplesningene foregår på. Forskningsprosjektet bidrar til teoretisk og metodisk nytenkning rundt diktopplesning som et komplekst sosialt og estetisk fenomen. 

Om publikasjonen

Digtoplæsning. Former og fællesskaber

Fagbokforlaget

Louise Mønster, Hans Kristian S. Rustad, Michael Kallesøe Schmidt
2022
978-82-450-3934-4