Hopp til innhold
Rapport

Det visuelle kunstfeltets marked- og næringspotensial

Rambøll har, på oppdrag av Kulturrådet, kartlagt aktørene i det visuelle kunstfeltet og deres kunnskap om publikum, marked, aktiviteter og markedspotensial. Rapporten baserer seg på gjennomgang og analyse av søknader til fire offentlige tilskuddsordninger Kulturrådet forvalter

$imageText.getData()

Med utgangspunkt i dataene som er samlet inn svarer rapporten på problemstillinger knyttet til kunnskap om marked og publikum, formidling og markedsføring, samt inntekstgrunnlag og salgskanaler. Det sentrale temaet i undersøkelsen er hvilket forhold virksomhetene innenfor det visuelle kunstfeltet i Norge har til markedet; hvordan de definer dette, hvilken kunnskap de har om det og hvilke grupper de jobber mot.

Om publikasjonen

Det visuelle kunstfeltets marked- og næringspotensial

Kulturrådet

Rambøll Management Consulting
2020