Hopp til innhold
Rapport

Barnehagebarns kunstmøter på museum

Denne rapporten formidler forskningsbasert kunnskap om barnehagebarns kunstmøter på museum, med Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum og Rockheim i Trondheim som nedslagsfelt. Den retter seg mot museumsansatte så vel som barnehageansatte, og alle andre som er opptatt av og har et ansvar for at kunst på museum får en plass i barns liv.

$imageText.getData()

Gjennom tekst og bilder gir rapporten et særskilt innblikk i hvordan museenes utstillingsinnhold får liv og blir virksomt som del av et barnekulturelt fellesskap. Forfatterne kommer med innspill til hvordan man kan arbeide på måter som ivaretar og gir plass til dette fellesskapet i barnehagebarns kunstmøter på museum.

Rapporten er skrevet av en forskergruppe ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning i Trondheim og springer ut av Kulturrådets forskningssatsingen «Barn og unge og kunst og kultur».

Om publikasjonen

Barnehagebarns kunstmøter på museum

Kulturrådet

Marit Holm Hopperstad, Lise Hovik, Jørgen Moe og Jan Ketil Torgersen
2021
978-82-7081-196-0