Hopp til innhold
Årsmelding

Årsrapport Kulturrådet 2020

Årsrapporten er en oppsummering av Kulturrådets arbeid i 2020. I rapporten finner du oversikter i tekst og tall over tildelingene som ble gjort og av Kulturrådets aktiviteter gjennom året. Årsrapporter for Norsk kulturfond, Statens kunstnerstipender og Fond for lyd og bilde er utformet som frittstående vedlegg.

$imageText.getData()

Her kan du laste ned egne rapporter for Norsk kulturfond, Fond for lyd og bilde og Statens kunstnerstipend. 

 

Norsk kulturfond årsrapport 2020 

Statens kunstnerstipend årsrapport 2020

Fond for lyd og bilde årsrapport 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Om publikasjonen

Årsrapport Kulturrådet 2020

Kulturrådet

2021
978-82-8105-153-9