Hopp til innhold
Rapport

Årsoppsummering musikk 2020

Denne rapporten presenterer resultater og utviklingstrekk fra Norsk kulturfonds tilskuddsordninger på musikkområdet i 2020. Den gir en beskrivelse og analyse av hvordan det frie musikkfeltet utvikler seg og en vurdering av ordningenes treffsikkerhet.

$imageText.getData()

Om publikasjonen

Årsoppsummering musikk 2020

Kulturrådet

2021