Hopp til innhold
Årsmelding

Årsmelding - Kulturrådet 2011

Årsmeldingen presenterer en oppsummering av virksomheten i tall og tekst for aktuelt år. Fra og med 2011 er det laget én felles årsmelding for alle Kulturrådets virksomheter og forvaltningsoppgaver.

$imageText.getData()

I tillegg til de oppgavene som er direkte knyttet til de tre styrende organers ansvarsområder, har fagadministrasjonen en selvstendig faglig rolle. Denne er først og fremst knyttet til utviklings- og for- valtningsoppgaver overført fra tidligere ABM- utvikling i 2011. Det blir gitt utviklingsmidler til arkiv og museum, faglige nettverk og digitale satsinger for arkiv- og museumsfeltet.

Fagadministrasjonen er Kulturdepartementets rådgiver i spørsmål som gjelder museumspolitikk og arkiv generelt, og det nasjonale museums- nettverket spesielt.
Kulturrådet har også sekretariatsansvar for Den kulturelle skolesekken og er kontakt for EUs kulturprogram, og ansvarlig som programpartner for fire land i tilknytning til EØS kultur- utvekslingsfond.

Om publikasjonen

Årsmelding - Kulturrådet 2011

Kulturrådet

2012