Hopp til innhold
Årsmelding

Årsmelding - Fond for lyd og bilde 2007

Årsmeldingene presenterer en oppsummering av virksomheten i tall og tekst for aktuelt år. Fra og med 2011 er det laget en felles årsmelding for alle Kulturrådets oppgaver og forvaltningsområder.

Om publikasjonen

Årsmelding - Fond for lyd og bilde 2007

Fond for lyd og bilde

2008