Hopp til innhold
Årsmelding

Årsmelding ABM-utvikling 2009

Årsmeldingene presenterer en oppsummering av virksomheten i tall og tekst for aktuelt år. Fra og med 2011 er det laget én felles årsmelding for alle Kulturrådets virksomheter og forvaltningsoppgaver.

$imageText.getData()

Om publikasjonen

Årsmelding ABM-utvikling 2009

ABM-utvikling

2009
978-82-8105-081-5