Hopp til innhold
Årsmelding

Årsmelding ABM-utvikling 2008

Årsmeldingene presenterer en oppsummering av virksomheten i tall og tekst for aktuelt år. Fra og med 2011 er det laget én felles årsmelding for alle Kulturrådets virksomheter og forvaltningsoppgaver.

$imageText.getData()

Om publikasjonen

Årsmelding ABM-utvikling 2008

2008
978-82-8105-073-0