Hopp til innhold
Årsmelding

ABM-utvikling årsmelding 2007

Årsmeldingene presenterer en oppsummering av virksomheten i tall og tekst for aktuelt år. Fra og med 2011 er det laget én felles årsmelding for alle Kulturrådets virksomheter og forvaltningsoppgaver.

$imageText.getData()

Om publikasjonen

ABM-utvikling årsmelding 2007

2007
978-82-8105-062-4