Hopp til innhold
Vedtaksliste

Tverrfaglig kulturvirksomhet (arrangementer, arrangører og arenaer)

Søk støtte

Om søknadsrunden

Søknadene preges av et mangfold i både kulturelle uttrykk, formater, nedslagsfelt og organisering. Omfanget av solide og interessante tverrfaglige arrangører og arenaer over hele landet er i vekst. Dette speiles i søknadstallet på ordningen, som stadig er økende. Nye søkere står også for en betydelig del av økningen.

Søknadsrunden har et bredt geografisk nedslagsfelt, men med enkelte blindsoner. Hovedtyngden ligger typisk nok i Oslo og Viken. Alle landets fylker er representert med to eller flere søknader, bortsett fra Rogaland. Samtidig er Agder fylket med fjerde flest søknader, til tross for at regionen lenge har vært underrepresentert i Kulturrådet.

Vekst i nye søkere: sjølorganisering og sjangerbredde

I likhet med forrige runde, ser vi en økning i antall nye søkere. 40 prosent av søkerne er helt nye på de tverrfaglige ordningene. Av disse er en drøy halvpart helt nye i Kulturrådet. Blant de nye søkerne finnes flere kunstnerdrevne og sjølorganiserte initiativer. Utvalget har gitt tilskudd til flere nye aktører, blant annet:

 • forprosjekt til å utvikle Trykkeriet på Slettaløkka, en ny tverrfaglig kunstarena i Groruddalen i Oslo
 • arrangørstøtte til kulturarenaen Neslandsvatn stasjon i Drangedal
 • MAÐÐI, en tverrkunstnerisk møteplass med samisk profil i Tromsø
 • Masahat festival for arabisk kunst og kultur i Oslo
 • Magicon, en festival for cosplay, drag, brettspill, rollespill, k-pop og dataspill i Oslo

Stabile aktører med vilje til kunstnerisk utvikling

Tverrfaglig kulturvirksomhet har etter hvert en stabil og brei portefølje med tverrfaglige arrangører og festivaler. Av disse er det flere som utpeker seg med en interessant og positiv utvikling. Noen eksempler på dette er

 • kunst- og filosofifestivalen TronTalks i Alvdal, en arena for tankefest og utenkelig musikk
 • kulturfestivalen Høstpunkt i Skien, som i 2023 bl.a. tematiserer psyken, det psykedeliske, døden, miljøkamp og transformasjoner
 • symposiet The only lasting truth is change ved Bergen senter for elektronisk kunst, som går i dybden på kunstig intelligens som teknologisk og samfunnsrelatert praksis
 • kulturfestivalen Kulturdugnad Gamvik, med et bredt kunstnerisk og folkelig program der nordnorske forhold står sentralt
 • Asterisk i Bergen, en skeiv og tverrfaglig arrangementsrekke og plattform

Om utvalgets vurderinger og prioriteringer

Utvalget har i sine vurderinger bl.a. lagt vekt på

 • kunstnerisk forankring og relevans for det frie profesjonelle kunstfeltet
 • stedssensitivitet, lokal tilstedeværelse og forankring
 • mangfold, tilgjengelighet og publikumsbevissthet
 • gjennomføringsevne og realistisk planlegging
 • geografisk spredning

Rom til å prioritere både dynamikk og stabilitet

Utvalget vil med sine tildelinger både løfte nye søkere og gi stabilitet til aktører som er etablert på ordningen. De fleste tilskuddene er lavere enn søknadsbeløpet. Flere tilskudd er nedskalert med utgangspunkt i budsjettets totale kostnad eller søkerens reelle støttebehov. I tillegg er det et mål at arrangementer på omtrent samme størrelse, kvalitetsnivå og støttebehov har tilsvarende tilskudd.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 67

Søknadsbeløp: kr 17 576 833

Antall tildelinger: 35

Tildelingsbeløp: kr 5 485 000

Prosess:

 • Søknadsfrist: 2.3.2023 kl. 13:00

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelFylkeÅrSøknadssumVedtakTilskuddKategorihidden
STIFTELSEN KULTURHUSET USF Hallen USF: Fra industri til kultur - 2023-2024 Vestland 2023 700000 Avslått 0 STIFTELSEN KULTURHUSET USF Hallen USF: Fra industri til kultur - 2023-2024 Vestland 2024 735000 Avslått 0 OLE BULL SCENE AS TverrTALENT - 2024 Vestland 2023 200000 Avslått 0 Eyrun Leistad Müller Tentation Collective - 2023 Oslo 2023 122400 Avslått 0 KUNZT AS Formidling av Seanse Kunstsenter - 2023 Oslo 2023 50000 Avslått 0 STIFTELSEN CHRISTIANSAND PROTESTFESTIVAL Protestfestivalen - 2023 Agder 2023 155000 Avslått 0 MOSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE Et symposium for alle sanser - 2023-2024 Nordland 2023 130000 Avslått 0 ECUDORP AS ILFR "Paper Afore Press" - 2023 Oslo 2023 100000 Avslått 0 HANNA WORUM Midnight Skate Fest 2023 - 2023 Oslo 2023 100000 Avslått 0 FOSSEKLEIVA KULTURSENTER Flerkunstnerisk program 2024 - 2024 Viken 2023 519000 Avslått 0 SPRÅK- OG KULTURFORENINGEN SPRÅK- OG KULTURFESTIAVLEN OSLO - 2023 Oslo 2023 1475000 Avslått 0 IDEAS + ACTION AGENCY AS Jessheim Experience 2023 - 2023 Viken 2023 250000 Avslått 0 LINN MORKEN RASMUSSEN AS Forsommerfestival - 2023 Agder 2023 100000 Avslått 0 TRANSFORM Transatlantic Sessions - 2023-2024 Trøndelag 2023 300000 Avslått 0 OPEN HOUSE OSLO Arkitekturfestivalen Open House Oslo - 2023 Oslo 2023 200000 Avslått 0 LENSVIKFESTIVALEN AS Lensvikfestivalen 2023 - 2023 Trøndelag 2023 160000 Avslått 0 NICOLAYSEN 52 HERTZ HYBRID KUNST Art spa, Butoh happening i Fjæreheia - 2023 Agder 2023 170000 Avslått 0 HAI KU AS egga, ecke, on the edge, del 2 - 2023-2024 Nordland 2023 223043 Avslått 0 MONTAGES AS Frihet i Paris: minifestival Cinemateket - 2023 Viken 2023 120000 Avslått 0 AGDENES VEKST AS Trøndersk viking og historiefestival - 2023 Trøndelag 2023 250000 Avslått 0 SURNADAL BILLAG AS Tverrfaglig samarbeid - 2023 Møre og Romsdal 2023 150000 Avslått 0 Anders Moen Hagalisletto Beauty and Ugliness in architecture - 2023 Oslo 2023 50000 Avslått 0 SAGENE SKOLE Ung ytring - 2023-2024 Oslo 2023 130000 Avslått 0 SAGENE SKOLE Ung ytring - 2023-2024 Oslo 2024 130000 Avslått 0 COLLECTIVE AS "HUSH-HUSH, DON´T BE QUIET" - 2023 Viken 2023 500000 Avslått 0 TYNSET KOMMUNE KULTURTJENESTEN Barnas verdensdager Tynset 2023 - 2023 Innlandet 2023 142000 Avslått 0 KRAFT - TANKESMIA FOR KUNST OG KULTUR Kraft-konferansen 2023 - kunst og skole - 2023 Oslo 2023 250000 Avslått 0 EMMA-SOFIE FEEN KVARSNES Diemoth Art Night - 2023 Vestfold og Telemark 2023 35190 Avslått 0 OPEN HOUSE BERGEN Open House Bergen 2023 - 2023 Vestland 2023 150000 Avslått 0 TRONDHEIM MUSIKKDOKUMENTARFILMFESTIVAL Sonisk musikkfilmfestival 2023 - 2023 Trøndelag 2023 120000 Avslått 0 KULTURBYRÅET MESÈN AS Frokostseminar: Kunst i helsebygg - 2023 Oslo 2023 100000 Avslått 0 RANSEL PRODUKSJON AS Julemarked på SALT av Oslos Supermarked - 2023 Oslo 2023 200000 Avslått 0 GØYA Gøyafestivalen - 2023 Oslo 2023 150000 Avslått 0 NORSK PUBLIKUMSUTVIKLING NPU Konferansen 2023 - 2023 Oslo 2023 500000 Avslått 0 ANICCA PICTURES AS CINEMA TEHRAN, OSLO - 2023-2024 Oslo 2023 200000 Bevilget 150000 LOOP Urtegata produksjonshall og kulturarena - 2023-2025 Oslo 2023 600000 Bevilget 200000 MINIFJORDEN AS MiniFjorden - 2023 Vestfold og Telemark 2023 245000 Bevilget 100000 FJØRTOFT KULTURPRODUKSJONER AS Neslandsvatn Stasjon, Kulturprogram - 2023 Vestfold og Telemark 2023 300000 Bevilget 150000 STIFTELSEN BOLLYWOOD FEST mangfold, dans, musikk, barnas dag mm - 2023-2024 Viken 2023 350000 Bevilget 150000 GAMVIK KUNSTFORENING Kulturdugnad Gamvik 2023 - 2023 Troms og Finnmark 2023 80000 Bevilget 80000 KAETO SWEENEY ASTERISK, APRIL - DEC 2023 - 2023 Vestland 2023 120000 Bevilget 120000 STIFTINGA HILMAR ALEXANDERSEN Vilje til å skape, Hilmarfestivalen 2023 - 2023 Trøndelag 2023 220000 Bevilget 150000 LAGET VÅRSØG Vårsøghelga 2023 - 2023 Møre og Romsdal 2023 150000 Bevilget 100000 APARTE FESTIVAL Aparte festival 2023 - 2023 Vestfold og Telemark 2023 180000 Bevilget 160000 STUDIO O AS Grepet - TronTalks 2023 - 2023 Innlandet 2023 400000 Bevilget 350000 FÆRDER VIDEREGÅENDE SKOLE ARR - 2023 Vestfold og Telemark 2023 150000 Bevilget 100000 KONSERTFORENINGA Femme Brutal x Bergen Kjøtt - 2023-2024 Oslo 2023 87000 Bevilget 225000 KONSERTFORENINGA Femme Brutal x Bergen Kjøtt - 2023-2024 Oslo 2024 149000 Avslått 0 MAGICON Magicon Elevation - 2023 Viken 2023 250000 Bevilget 170000 NORSK KULTURFORUM Kulturytring 2023 - 2023 Oslo 2023 450000 Bevilget 250000 CHARLOTTE ROSTAD Trykkeriet på Sletteløkka - 2023-2024 Viken 2023 300000 Bevilget 300000 SKUR 53 AS Tverrkunstneriske dialoger på HAVET - 2023-2024 Trøndelag 2023 100000 Bevilget 200000 SKUR 53 AS Tverrkunstneriske dialoger på HAVET - 2023-2024 Trøndelag 2024 300000 Avslått 0 EUFORISK Euforisk Fanzine - 2023-2024 Viken 2023 145000 Bevilget 100000 EUFORISK Euforisk Fanzine - 2023-2024 Viken 2024 145000 Bevilget 100000 STIFTELSEN BERGEN SENTER FOR ELEKTRONISK KUNST The Only Lasting Truth is Change - 2023 Vestland 2023 150000 Bevilget 150000 HØSTPUNKT Høstpunkt #11 - Transformasjoner - 2023 Vestfold og Telemark 2023 130000 Bevilget 130000 BCAP AS Gyldenpris Kunsthall 2023 - 2023 Vestland 2023 500000 Bevilget 200000 NORSK ANIMASJONSFORUM Animated Live 2023 - 2023 Viken 2023 130000 Bevilget 100000 SPIKERSUPPA LYDGALLERI SPIKR LIVE - Spikersuppa Lydgalleri 2024 - 2023-2024 Oslo 2023 50000 Bevilget 120000 SPIKERSUPPA LYDGALLERI SPIKR LIVE - Spikersuppa Lydgalleri 2024 - 2023-2024 Oslo 2024 70000 Avslått 0 BRAGE PELLE STIG BRAGE-ANDERSEN P-ART-Y 2023 og programmering af 2024 - 2023 Agder 2023 284000 Bevilget 150000 Danja Sophia Burchard "intersect - create - sustain" Seminar - 2023 Vestland 2023 155000 Bevilget 100000 ROMSSA DAIDDAHALLA/ROMSA KUNSTHALL MAÐÐI: Tverrkunstnerisk program 2023 - 2023 Troms og Finnmark 2023 220000 Bevilget 150000 RANNVEIG ØYGARDSLIA Gjestespel - tverrfagleg kulturfestival - 2023 Viken 2023 100000 Bevilget 80000 TORSKEN KUNSTFESTIVAL NICOLAYSEN Torsken sessions of hybrid art 2023-2024 - 2023-2024 Agder 2023 400000 Bevilget 200000 MIRAGE DOCFEST AS MIRAGE - 2023 Oslo 2023 300000 Bevilget 150000 HIRTZHOLMSELSKAPET DET SKRIVENDE RISØR - 2023 Agder 2023 60000 Bevilget 60000 EVRYSOME AS House of Evrysome presents Artsy n Qute - 2023-2024 Oslo 2023 500200 Bevilget 250000 BLÅSEN KUNSTHAVN AS Barnekunstfestivalen - 2023 Agder 2023 140000 Bevilget 140000 SAMI VIESSU OSLO OS / SAMISK HUS OSLO AS Arrangementer på Samisk Hus Oslo 2023 - 2023 Oslo 2023 200000 Bevilget 100000 PEDERHUSETS VENER Pederhuset 2023 2024 - 2023-2024 Vestland 2023 150000 Bevilget 100000 MASAHAT FOR ARAB CULTURE IN EXILE Masahat festival - 2023 Oslo 2023 450000 Bevilget 150000