Hopp til innhold
Vedtaksliste

Den kollektive oppreisningen til romanifolket/taterne

Søk støtte

Om søknadsrunden

I denne runden kom det inn totalt 42 søknader. Det er vedtatt støtte til 31 av prosjektene, og det er tildelt til sammen kr. 7 844 740. Rammen for 2023 var kr. 5 000 074, og det er i tillegg utbetalt kr. 2 844 000 fra potten med oppsparte midler i den kollektive oppreisningen.

Faggruppen har spill inn at utlysning av ordningen bør skje på våren. Utlysningen for 2023 kom denne gangen derfor under seks måneder etter forrige utlysning. Det er grunn til å tro at dette var årsaken til nedgang fra 54 til 42 søknader i denne runden. Fire av årets søknader var innenfor det prioriterte området språk, og disse ble tatt ut av tildelingsrunden for å gjennomgå en grundigere saksbehandling.

Søknadene har en klar tverrfaglig profil med denne fordelingen: Visuell kunst: 2, Språk: 4, Møteplasser: 2, Musikk: 6, Litteratur: 5, Kulturarv: 6, Film: 2, Arrangement: 6, Annet: 2.

Den positive tendensen med nye søkere fra folkegruppen forsetter, og det vurderes som viktig å nå bredt til mangfoldet i folkegruppen. I denne runden var det fem nye søkere fra romanifolket/taterne, og fire av disse prosjektene mottok tilskudd.

Den første søknaden om tradisjonshåndverk kom i 2021. Etter det har det vært en markant økning, særlig knyttet til søknader innen knivproduksjon, og i denne runden er i alt fem håndverksprosjekter gitt tilskudd.

Tendensen til samarbeid mellom kunst- og kulturinstitusjoner og representanter for folkegruppen fortsetter. Det er gitt tilskudd til Stiftelsen Hilmar Aleksandersen for en større forsknings- og formidlingssatsning på de reisendes bidrag til den norske felleskulturen. Prosjektet gjøres i samarbeid med folkegruppen.

Det er også innvilget en søknad om et kartleggings- og bokprosjekt om den historiske matkulturen til taterne/romanifolket, og det er gitt tilskudd til et dokumentasjonsprosjekt om livet i en tradisjonell reisende familie i Trøndelag og Møre på 50- og 60- tallet.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 42

Søknadssum: 13 217 063 kroner

Antall tildelinger: 31

Tildelingssum: 7 844 000

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.3.2023 kl. 13:00

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelFylkeSøknadssumTilskuddVedtakhidden
Yvonne Granberg kulturformidling i form av trad. musikk Innlandet 195000 190000 Bevilget RETRO MUSIC V/ Jan Tengs Karlsen Karl den eldre og Karl den yngre 2023-2024 Innlandet 199990 0 Avslått LANDSORGANISASJONEN FOR ROMANIFOLKET Romani-app, New Amigos, forlengelse av lisensperiode. Agder 530000 530000 Bevilget Hilmar Bussi Karlsen-Rosenborg Den Magiske Veien - 2023 Innlandet 197990 0 Avslått Roy-Willy Wilhelmsen Melby Ordets vandring Innlandet 195000 175000 Bevilget Roy-Willy Wilhelmsen Melby Tradisjonelt metall-arbeid Innlandet 195000 0 Avslått Johan Lars Petter Johansen Bok om livet til Lasse Johansen Innlandet 180000 0 Avslått SEPTEMBERBARN Johan Lars Petter Johansen Tatervisekonserten Sass Vandriar med Lasse Johansens Orkester Innlandet 1500000 0 Avslått Line Helen Borge Johansen Bilder fra hjertet. Innlandet 80000 40000 Bevilget Jim Roger Pettersen Vandriar og Folkemusikk Agder 120000 120000 Bevilget Ole Jonny Lysgård Videreutvikling av Tradisjonelt Taterhåndverk og Kultur Viken 360000 350000 Bevilget Elias Marenius Akselsen Fra Norsk språk til Taterspråk. I ord og setninger Innlandet 185500 145000 Bevilget ROMANIFOLKET/TATERNES SPRÅKRÅD Grammatikk over norsk romani Innlandet 3483201 2745000 Bevilget Rebekka Alette Skaar Taternes matkultur Viken 200000 200000 Bevilget TRANSFORM "Det er mørkast like før det gryr" - romani i Norge Trøndelag 320000 0 Avslått ANNO MUSEUM AS Taterne og Grundsetmarten Innlandet 100000 90000 Bevilget TATERNES LANDSFORENING Myndighetenes involvering av taterne i saker som gjelder dem Innlandet 350000 0 Avslått STIFTINGA HILMAR ALEXANDERSEN Arv på reise Trøndelag 650000 620000 Bevilget GJØVIK OLYMPISKE ANLEGG AS Vintervandring i fjell Innlandet 600000 0 Avslått Stig Marenius Akselsen Vipser og knivkurs Innlandet 190600 75000 Bevilget Johanne Corina Gisholt Bergkvist Forprosjekt til bokprosjekt: Romanifolkets historie på 1800-tallet Oslo 126000 125000 Bevilget SKØYERSTATEN TEATER Romanigudstjeneste i Gjesåsen kirke Møre og Romsdal 17000 17000 Bevilget Anne-Lill Øverbye Bok om Romanifolket i dagens samfunn Viken 60000 60000 Bevilget Juanita Melby En reise via malerier Innlandet 190000 100000 Bevilget Hjalmar Borge Kniv kurs - grunnkurs og kurs for viderekomne. Innlandet 173240 170000 Bevilget Frantz Alexander Akselsen En taters tradisjonelle håndverk Innlandet 220000 200000 Bevilget CAPPELEN DAMM AS Parallellspråklige barnebøker - norsk-romani og norsk-romanes Oslo 25000 25000 Bevilget Shmuel Binyamin Wallentin Rosenberg Vigardt Arkivstudier om «Ragnhilds-familien» Viken 199404 195000 Bevilget Jim Lysgård Akselsen Tradisjonelle håndverk og fremvisning av taterarbeid Innlandet 225000 200000 Bevilget Kent Robert Jacobsen fredrikstad - selbu Vestfold og Telemark 148288 0 Avslått MEDIA SERVICE AS Folket som forsvant - de båtreisendes historie Agder 250000 250000 Bevilget TATERNES LANDSFORENING Taternes Landsforenings tradisjonelle Julekonsert. Innlandet 146100 145000 Bevilget ROMANIFOLKETS KULTURFORENING Et ukjent folk Vestland 21500 20000 Bevilget LANDSORGANISASJONEN FOR ROMANIFOLKET Romanihuset i Lillesand. Del-rehabilitering av huset. Agder 334250 250000 Bevilget Nils Johnny Nilsen Synliggjøring av utstilling, de båt reisende i på Vestlandet. Vestland 51000 36000 Bevilget May Viola Karlsen Gladhistorier om vandriskelivet i Østerdalen og Trøndelag Innlandet 305500 300000 Bevilget TATERNES LANDSFORENING Spre informasjon om taternes historie og kultur i storsamfunnet. Innlandet 140000 100000 Bevilget SKØYERSTATEN TEATER Markedsføring og ferdigstilling av plateprosjektet "HORTA" Møre og Romsdal 124500 120000 Bevilget ANNO MUSEUM AS Tidsreisen Latjo drom Innlandet 168000 0 Avslått VEILEDNINGSTJENESTEN RT Midlertidig veiledningstilbud Oslo 125000 125000 Bevilget EINAR FILM DRAMA AS Kids in Crime - Monicas historie Oslo 250000 200000 Bevilget