Hopp til innhold
Vedtaksliste

Prosjektstøtte visuell kunst - visningssteder

Søk støtte

Vedtaksliste for søknader til 5. desember 2017

Tilbake til 2018 (Alle)

Om søknadsrunden

I denne runden ble 223 søknader behandlet og det er gitt 51 bevilgninger. Samlet søknadssum var kr 60 206 110. Ordningen er sortert i tre deler: utstillinger, diverse tiltak og søknader fra institusjoner:

Utstillinger

Kategorien omfatter søknader fra enkeltkunstnere og kunstnergrupper. 109 søknader ble behandlet og 33 prosjekter er tildelt midler, til sammen kr 1 555 000. Samlet søknadssum var kr 10 357 719.

Søknadene representerer en stor variasjon av materialer og teknikker, og tildelingene viser at denne bredden er godt ivaretatt. Det er bevilget midler til prosjekter med fokus på maleri, fotografi, kunstfilm, installasjon, tekstil, performance, tegning, grafikk, lyd og video.

Utstillingene Munchs Hus på Haugar Vestfold Kunstmuseum og Vestlandsutstillingen 2018 setter sitt preg på søknadsrunden, og fire prosjekter nådde opp i den endelige prioriteringen og ble tildelt midler.

I tillegg til generelle formale kunstneriske undersøkelser, gjenspeiles menneskets forvaltning av naturen i flere prosjekter på tvers av kunstneriske teknikker, særlig forsøplingen av havet. Et eksempel er Munan Øvrelids utstilling «Frutti di Mare 2118» på Tegnerforbundet i Oslo, som gjennom en kombinasjon av figurative stillebensmalerier, pH-kromatografier, lydarbeid og søyleformede freskomalerier tematiserer forsuring av havet og hva dette gjør med livet på havbunnen. Asbjørn Blokkum Flø kombinerer på sin side spørsmål om klima, teknologi og lydens materialitet i «Elektrisk regn», bestående av 100 høyttalere, hvor lyden av regn styres til å frembringe et tredimensjonalt lydbilde.

I denne runden var det også flere gode søknader til kunstfilmprosjekter som går i retning av spillefilm i lengde og produksjonsomfang. En tendens er å kombinere virkemidler i spenn fra undersøkende dokumentarfilm til poetisk fiksjon for å belyse samfunnsmessige utfordringer som miljøtematikk, identitetspolitikk og ytringsfrihet. Ane Hjort Guttus filmprosjekt «OwnVoice2018» er et eksempel på sistnevnte. Gjennom fortellingen om en filmskaper som mister kontrollen i forsøket på å lage en dokumentar om et aktivistisk filmverksted drevet av minoritetsungdom, tematiserer kunstneren maktforskyvninger i fremveksten av en ny medievirkelighet med nye former for metafiksjon og hybridfilm.

Søkerne har ofte bostedsadresse i de store byene, men aktiviteten foregår over hele landet. Det er for eksempel bevilget midler til utstillingsaktivitet i Harstad, Ålesund, Trondheim, Bergen, Lillehammer, Porsgrunn, Tønsberg, Farsund, Sandefjord, Kragerø og til de små bygdene Øystese og Aga i Hardanger. Av kunstnerne som mottok støtte er 21 kvinner og 12 menn.

Søknader om utstillinger behandles av faglig utvalg for visuell kunst.

Diverse tiltak

Porteføljen omfatter forskjellige tiltak som ikke faller inn under de andre kategoriene og støtteordninger på området visuell kunst: seminarer, forsøksprosjekter, kurs og workshops, happenings, andre formidlingstiltak m.m. Det er behandlet 39 søknader og gitt 2 bevilgninger, til sammen kr 110 000. Samlet søknadssum var kr 30 601 643.

Antall søknader er ganske stabilt med 30 – 40 søknader per runde. I denne runden var det flere søknader til filmprosjekter og nettbaserte visningssteder. Det var 7 barn og unge søknader hvorav 1 fikk bevilgning.

Søknader om diverse tiltak behandles av faglig utvalg for visuell kunst.

Søknader fra institusjoner

Prosjektstøtten for institusjoner omfatter forskjellige typer tiltak: utstillingsprogrammering, konferanser, formidlingstiltak og enkeltutstillinger. I denne runden kom det inn til sammen 75 søknader, og av disse ble 16 bevilget støtte, til sammen kr 1 975 000. Samlet søknadssum var k 19 246 748.

En av virksomhetene som fikk støtte er Sámi Dáiddaguovddáš - Samisk senter for samtidskunst - i Karasjok i Finnmark. Deres omfattende prosjekt URKUNST, URKULTUR, URFORM: ÅR 10(00)1 inneholder både utstillinger, språkarkeologisk forskning, seminarer, performance og workshop. Prosjektet har som mål å revidere og etablere ny kunnskap om den samiske og norrøne historien og kunsthistorien, og flere interessante kunstnere er involvert i dette utstrakte programmet.

Av andre virksomheter som ble bevilget støtte finner vi Unge Kunstneres Samfund. De fyller 100 år i 2021, men sjøsetter jubileet allerede i år med en storstilt og ambisiøs konferanse som setter søkelys på det kunstnerdrevne og eksperimentelle institusjonsfeltet i dag. Konferansen skal finne sted på Kunsthøyskolen i Oslo over tre dager i november. Talelisten inkluderer en bred rekke nasjonale og internasjonale størrelser.

Tilfanget av søknader fra Nordland har historisk ligget lavt, men denne tendensen synes nå sakte, men sikkert å snu. Et lite, men faglig sterkt tiltak som fikk støtte i denne runden er Atelier NOUA i Bodø som sentrerer virksomheten sin rundt kamerabasert kunst og fotobøker. Stedet er initiert av Marianne Bjørnmyr og Dan Mariner og det planlegges nå både kunstnersamtaler og foredragsserie med lokale, nasjonale og internasjonale aktører.

Av enkeltstående utstillingsprosjekter i denne søknadsrunden utpeker det film- og fotobaserte Foreign Office, Chapter 2: Unity & Struggle av den fransk-marokkanske kunstneren Bouchra Khalili seg. Prosjektet, som produseres av Transnational Arts Production (TrAP) i samarbeide med Fotogalleriet og Oslo Kunstforening, holder et høyt kunstnerisk nivå samtidig som det fremstår både sjeldent politisk og visjonært.

Oversikt over fylkesvis fordeling, søkere: Akershus (6), Buskerud (3), Finnmark (3) Hedmark (2) Hordaland (12), Møre og Romsdal (1), Nord-Trøndelag (2), Nordland (4), Oslo (24), Rogaland (7), Sogn og Fjordane (2), Sør-Trøndelag (2), Telemark (1), Troms (3), Vestfold (2) og Østfold (1).

Fylkesvis fordeling, bevilgninger: Akershus (1), Buskerud (1), Finnmark (1), Hordaland (5), Nordland (1), Oslo (4), Troms (1), Sør-Trøndelag (1) Vestfold (1).

Prosjektstøttesøknader fra institusjoner behandles av arrangørutvalget for visuell kunst.

Tall fra søknadsrunden

  • Antall søknader: 223
  • Søknadssum: 60 206 110
  • Antall tildelinger: 51
  • Tildelingssum: 3 640 000.

Prosess:

  • Søknadsfrist: 5.12.2017

  • Vedtak i fagutvalg: Dato ikke satt

  • Vedtak i rådsmøte: Dato ikke satt