Hopp til innhold
Vedtaksliste

Prosjektstøtte visuell kunst - visningssteder

Søk støtte

Søker Fylke Sakstittel Tilskudd
Saker som er behandlet i flere utvalg (se alle tildelinger)
Tiltak initiert av Norsk kulturråd Oslo Kulturrådets historie 125 000
Utstillinger
André S. Maradon HORDALAND André S. Marandon - Temporær arkitektur 9 - installasjon - Nord-Trøndelag fylkesgalleri våren 2013 30000
Bjørn Erik Haugen OSLO Bjørn Erik Haugen - What does it matter how many lovers you have if none of them gives you the universe - separatustilling februar 2013 20000
Borgny Farstad Svalastog OPPLAND Borgny Svalastog - deltagelse på tekstilutstilling i Lillehammer Kunstmuseum høst 2013/vår 2014 40000
Carl Martin Hansen HORDALAND Carl Martin Hansen - billedkunstdelen av utstillingen Fonno ved Kunsthuset Kabuso våren 2013 35000
Elna Hagemann OSLO Elna Hageman - utstilling på Akershus Kunstnersenter januar 2013 20000
Lotte Konow Lund OSLO Lotte Konow Lund - utstilling ved Lillehammer Kunstmuseum juni - september 2013 30000
Marte Aas OSLO Marte Aas - Modellen - film- og fotoprosjekt til utstilling på Kunstnerforbundet april 2013 30000
Patrik Entian HORDALAND Patrik Entian - maleriutstilling på Trondheim Kunstmuseum våren 2013 50000
Randi Nygård HORDALAND Randi Nygård - separatutstilling ved Akerhus Kunstsenter - januar 2013 25000
Sverre Gullesen OSLO Sverre Gullesen - Den nye tiden - videoprosjekt - utstilling ved Galleri NoPlace i Oslo - februar 2013 40000
Vanna Bowles OSLO Linn Cecilie Ulvin og Vanna Bowles - utstilling på Lillehammer Kunstmusuem sommer 2013 60000
Yngvild K. Rolland OSLO Yngvild Kingren Rolland - utstilling i Porsgrunn kunstforening og KinoKino oktober 2012 30000
Prosjekt i tilknytning til utstillinger
Hanne Friis OSLO Hanne Friis - Portal - stedsspesifikt tekstilt verk i Vigeland-museet under Skulpturbiennalen høsten 2013 35000
Publikasjoner
Bjørn Hegardt OSLO Fukt #11 - Magazine for Contemporary drawing - publikasjon 60000
Line B. Løkken OSLO Tøyen Sentrum - bokprosjekt 50000
Martina Kaufmann OSLO From the Coolest Corner - Nordic Jewellery - publikasjon 100000
U.F.O. OSLO U.F.O. 2013 - utstillingsguide for Oslo 30000
Vigeland-museet OSLO Michael Johansson - utstillingskatalog 30000
Diverse tiltak
Endre Aalrust HEDMARK Endre Aalrust - Death in the Afternoon - videoarbeid 40000
Gidsken Braadlie OSLO The First Supper Symposium - Oslo, 31. mai - 2. juni 2013 150000
Kragerø kommune - enhet for kultur TELEMARK Markering av Munch-jubileet i Kragerø - 4 kunstprosjekter 200000
Unn Fahlstrøm ØSTFOLD Unn Fahlstrøm - 73-85 (arbeidstittel) - digitalisering av lysbilder 20000
Kunstfestivaler
Hammerfest Kunstforening FINNMARK Nasjonal kunstfestival i Hammerfest 2013 200000
Screen City ROGALAND Screen City 2013 - kunstfestival i Stavanger 150000
Institusjoner
1857 Kunstnerdrevet visningsrom i Oslo OSLO 1857 - utstillingsprogram høsten 2012 150000
Atopia Film- & Videokunst OSLO Utstillinger på Atopia 2012/2013 350000
Forbundet Frie Fotografer OSLO Focus A-i-R 2013 - nordisk samarbeidsprosjekt 40000
Kinokino - Senter for kunst og film ROGALAND Shezad Dawood - Piercing Brightness - separatutstilling ved KinoKino våren 2013 100000
KNIPSU HORDALAND 100år! - eventrekke i regi av KNIPSU, Kunsthøgskolen i Bergen, Bergen Kjøtt og Galeri 3,14 100000
Kurant Visningsrom DA TROMS Kurant Visningsrom - program våren 2013 200000
Lademoen Kunstnerverksteder SØR-TRØNDELAG Lademoen Art Dialogues 2013 200000
Lillehammer Kunstmuseum OPPLAND Sophie Calle - Take Care of Yourself - utstilling ved Lillehammer Kunstmuseum og Stavanger kunstmuseum 2013 250 000
Lydgalleriet HORDALAND Ephemeral Sustainability - internasjonal konferanse i Bergen høsten 2012 150000
Performance Art Bergen (PAB) HORDALAND Møtepunkt Bergen - 4 workshops høst 2012 og 2013 200000
Small Projects TROMS Small Projects - utstillingsprogram høst 2012 40000
Tag Team Studio HORDALAND Tag Team Studio - driftstøtte 2013 400000
Troms fylkeskommune Kulturetaten TROMS Samarbeid og kompetanseutvikling gjennom kunst- og utvekslingsprogrammer - fagseminar i Tromsø 21. november 2012 30000
Unge Kunstneres Samfund - UKS OSLO Kartlegging av ateliérsituasjonen i de fire største byene i Norge 225000
Volt HORDALAND Volt 2013 75000
Andre saker
ArtScene Trondheim SØR-TRØNDELAG ArtScene Trondheim - nettportal 2013-2015 200000 (2013) 200 000 (2014)
Trykkeriet - Senter for Samtidsgrafikk HORDALAND Trykkeriet - Senter for samtidsgrafikk - flerårig 550000
Visningsrommet Entrée
HORDALAND Entrée - 3-årig driftstøtte 400000 (2013) 400 000 (2014)