Hopp til innhold
Vedtaksliste

Faglitteratur kulturvern

Søk støtte

Om søknadsrunden

Formålet med ordningen er å stimulere til utgivelse av publikasjoner som gir økt kunnskap om historie, kunst, kulturer og samfunnsliv i Norge fram til i dag. Det legges særlig vekt på utgivelser som inkluderer flere stemmer, styrker mangfoldet og øker bredden i kulturvernet.

Denne tilskuddsordningen genererer mange søknader fra hovedstaden, der også de fleste forlagene i Norge har sitt sete. Til gjengjeld skal ordningen stimulere til utgivelse av bøker med nedslagsfelt som strekker seg ut over det lokale og regionale, og både små, mellomstore og større forlag fra ulike deler av landet er representert i hver søknadsrunde. Dermed vil enhver utgivelse, uavhengig av hvor forlaget holder til, ha et nedslagsfelt som kommer lesere over hele landet til gode.

Til denne runden kom det inn 13 søknader på ordningen. Kvaliteten på bokprosjektene var igjen svært høy, og munnet ut i vedtak om trykkestøtte til hele 11 av utgivelsene. Kulturrådet vurderer det slik at disse bokprosjektene representerer en kombinasjon av følgende tre elementer: Sterk søknad, nasjonalt nedslagsfelt og solid faglig forankret manuskript. I tillegg utmerker bøkene seg med en tematisk orientering som har høy relevans i en kulturvernkontekst.

En relativt stor andel bokutgivelsene i denne runden, i alt seks av bøkene, har også relevans opp mot hovedsatsingsområdene. Det gis her en kort omtale av to av bøkene som fikk trykketilskudd:

Orkana forlag: Andreassen, Kristiansen, Larsen (red.): Læstadianismens historie i Norge

Boka omhandler den læstadianske vekkelsesbevegelsens historie i Norge fra den

kom til landet siste halvdel av 1840-årene og fram til 2020. Framstillingen følger bevegelsens geografiske spredning og etablering i Norge. Boken bringer inn nye kilder med ny innsikt i bevegelsens historie. Bevegelsens geografiske spredning og interne utvikling settes inn en norsk (og nordisk) samfunnskontekst, og viser hvordan læstadianismen utviklet seg i et vekselsforhold med det øvrige samfunnet. Forholdet til kirken står sentralt i teksten. Migrasjon til Amerika, etnisitet og språk, forholdet til skole og det moderne samfunnet og utfordringene det har gitt for den læstadianske vekkelsesbevegelsen er også med.

Tekst forlag: Knut Buen/Annfrid Berget Haukeland: Skaparhug

Knut Buen står for mange som symbolet på norsk folkemusikk og tradisjonskunst, og gjennom sitt mangslungne virke som kunstner og tradisjonsbærer har han vært en viktig formidler av kulturarv i Norge. Boken Skaparhug handler om Buens skaperglede og tankeliv, i hovedak basert på hans egne tekster. Tekster og bilder i utvalg er bearbeidet og sammensatt av Annfrid Berget Haukeland, i samarbeid med Buen. Denne boken vil kunne stå som et kunstnerisk testament for en kulturbærer som er kjent over hele landet.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 13

Søknadssum: 1 751 675

Antall tildelinger: 11

Tildelingssum: 817 000

Prosess:

  • Søknadsfrist: 05.09.2023 kl. 13:00
  • Vedtak i fagutvalg: 17.11.2023

Prosess:

  • Søknadsfrist: 5.9.2023 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: Dato ikke satt

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerTittelFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
STUDIOGEIST AS #Mats Linder# - Norsk design og kunsthåndverk - Norske smykker Viken -1 Bevilget 40000 SIIVET AS #Arvid Petterson# - Sett ovenfra. Myter om levd liv på Nordkalotten Troms og Finnmark -1 Bevilget 50000 FORENTE FORLAG AS #Amund Spangen# - Bygge og bo i Nord-Østerdalen Oslo -1 Avslått 0 SONO AS #Gulnigar Naman, Theis Irgens# - Gullis Reise Viken -1 Bevilget 22000 LOKALHISTORIKEREN KJELL ARNE BAKKE #Kjell Arne Bakke og Per Erling Bakke# - Rondanes forgård – fjellene og historien Oslo -1 Bevilget 75000 FORLAGSHUSET VEST AS #Herman G. Berthelsen# - Bli med på varietè! Rogaland -1 Bevilget 60000 FORLAGSHUSET VEST AS #Thor Geir Harestad og Torvild Sveen# - Rundt hele bordet. Om statsminister Jens Hundseid Rogaland -1 Avslått 0 FORENTE FORLAG AS #Jon Suul# - Handverk i det nordenfjeldske bind IV Innherred Oslo -1 Bevilget 70000 MUSEUMSFORLAGET AS #Åsa Elstad# - Trådar frå fortida. Nordnorske klesplagg Trøndelag -1 Bevilget 85000 ORFEUS PUBLISHING AS #Liv Klakegg Dahlin# - Sigrun Berg - vev og virke Oslo -1 Bevilget 125000 ORKANA FORLAG AS #Geirr Haarr# - Commando 1941 Raidene mot Nord-Norge   Oslo -1 Bevilget 90000 ORKANA FORLAG AS #Andreassen, Kristiansen, Larsen (red.) # - Læstadianismens historie i Norge  Oslo -1 Bevilget 100000 TEKST FORLAG AS #Knut Buen# - Skaparhug Oslo -1 Bevilget 100000