Hopp til innhold
Vedtaksliste

ARENA - tilskuddsordning for bygg og infrastruktur (tidl. Rom for kunst)

Søk støtte

Vedtaksliste for søknader til 5. desember 2017

Tilbake til 2018 (Alle)

Om søknadsrunden

Det er behandlet 51 søknader i møtet, med en samlet søknadssum på om lag 24,5 millioner kroner. Søknadsbunken rommer alt fra nybygg, tilpasning av eksisterende lokaler, oppgradering og investering i teknisk utstyr til forprosjekter og utprøvingsprosjekter. De fleste av søknadene er knyttet til faste bygg og lokaler, men det søkes også støtte til mobile og temporære arenaer og uteromsprosjekter. Det er tildelt støtte til 25 prosjekter.

I vurderingen av søknadene har Kulturrådet lagt overordnet vekt på kunst- og kulturfaglig kvalitet og profesjonalitet, faglig begrunnelse og forankring for infrastruktur- og arenabehov, samt relevans i forhold til ordningens formål og Kulturrådets områdeplan for rom for kunst - kunstarenaer og kulturbygg. Arenaenes driftsgrunnlag samt konkrete program-, formidlings- og produksjonsplaner har vært særlig vektlagt. Andre viktige perspektiver i vurderingen har bl.a. vært lokal/regional forankring, gjennomføringsevne, eiendomsforhold, prosjektenes åpenhet mot kunstfeltene og/eller publikum og geografisk fordeling. Kulturrådet har generelt prioritert prosjekter som anses å skulle bidra til langsiktige kvalitetshevinger av lokaler og bygg, og søknader om støtte til ordinært vedlikehold av lokaler og infrastruktur er ikke prioritert.

Forprosjekter og nye arenaer på flere steder i landet

Det er i denne runden søkt og gitt støtte til en rekke forprosjekter for utvikling av arenaer på flere steder i landet. Flere av forprosjektene omhandler etablering av helt nye arenaer. Blant disse er forprosjekt for et nytt kunstnerdrevet teaterhus på Dverberg på Andøya i regi av scenekunstkompaniene Lost and Found Productions, Katma og Barlaug. Forprosjektet er tildelt kr 185 000, som bl.a. skal bidra til å dekke arkitekthonorarer. Det er også gitt kr 200 000 til forprosjektet Kunstslipp Vega på Helgeland, som har til formål å utvikle en fast produksjons- og visningsarena for samtidskunstprosjekter innen stedsbasert og relasjonell kunst.  

Videre er Scenekunst Sør i Kristiansand tildelt kr 200 000 i støtte til et forprosjekt som skal utrede muligheten for et eget scenerom for det frie scenekunstfeltet på Sørlandet, og Troms fylkeskommune kr 120 000 til et forprosjekt som skal utrede og beskrive behov for etablering av nye fellesverksteder og oppgradering av eksisterende fasiliteter ved Troms fylkeskultursenter - Kysten. Det er også gitt støtte til forprosjekter for etablering av tverrkunstneriske produksjons- og visningslokaler på Folkestad i Volda, internasjonalt fotosenter på Rambergstrand i Lofoten og kunstarena i Arsenalet på Kongsvinger festning.

Kulturrådet har også gitt kr 436 000 til oppgraderinger og tilpasninger av lokaler i forbindelse med etablering av en helt ny kunstarena i Nyksund i Vesterålen. Nyksund Kooperativet skal huse prosjekt-, produksjons- og formidlingsrom for kunstnere, med base i visuell kunst og tverrfaglige eksperimentelle kunstuttrykk. Etablering og utvikling av arenaen skal skje i løpet av en 24-måneders pilotfase, gjennom aktiv involvering av både kunstnere, publikum og samarbeidspartnere.

Langsiktige løft og større tildelinger

Mange søknader til rom for kunst omhandler større bygge- eller ombyggingsprosjekter, og flere slike er tildelt nokså høye tilskudd i denne runden. Prosjektene er sentrale tiltak som representerer substansielle løft ikke bare for den aktuelle arenaen, men også for et større felt av kunstnere, kulturarbeidere og publikum lokalt, regionalt og/eller nasjonalt.

Blant de største prosjektene er Hordaland kunstsenter i Bergen, som er tildelt 1,2 millioner kroner til et prosjekt som skal bidra til både innvendig og utvendig oppgradering og modernisering av bygget Klosteret fra 1742, der kunstsenteret holder til sammen med en rekke andre kunst- og kunstnerorganisasjoner. Også Bergen senter for elektronisk kunst i samme by er tildelt 1,2 millioner kroner til et ombyggingsprosjekt som skal endre rominndeling og planløsning i senterets lokaler. Prosjektet skal bl.a. bidra til å skape økt rom for kunstproduksjon, øke senterets formidlingsmuligheter og bedre arbeidsvilkår for ansatte og brukere av lokalene.

På Finnøy i Ryfylke er Stiftelsen Otto-huset tildelt 1,2 millioner kroner til etablering av et nytt galleribygg. Bygget skal være et profesjonelt visningssted for samtidskunst, samt huse konserter, teaterforestillinger, residensvirksomhet, bibliotek, kunstnerverksted og andre arrangementer. Etableringen er siste ledd i utviklingen av det eksisterende kultursenteret som gir et bredt kunst- og kulturtilbud til publikum i regionen.  

Prosjekter rettet mot barn og unge

Det er i denne runden behandlet 10 søknader om støtte til arenaer som har en uttalt og nokså omfattende satsning mot målgruppen barn og unge. Tre av prosjektene er tildelt støtte: Lokstallen i Stjørdal mottar kr 150 000 til investering og oppgradering av teknisk utstyr som skal bidra til bedre og mer fleksible arbeidsforhold for scenekunstnerne som jobber ved arenaen. Videre det allerede nevnte Otto-huset på Finnøy, som ved siden av formidlingsvirksomhet rettet mot en større og bredere målgruppe har en nokså omfattende satsning mot barn og unge.

Det siste prosjektet er et pilotprosjekt som skal utforske tilrettelagte arbeidsplasser for kunstnere i norske skoler. Kunstnerkollektivet Tenthaus er tildelt kr 500 000 til å bygge og etablere et modulbasert, mobilt atelier for kunstnere, Prototyp 1. Enheten skal kobles på norske skoler, og gjennom et søkbart residensprogram skal kunstnere få mulighet til å jobbe i en skolesammenheng over en lengre periode. Hovedmålet er å legge til rette for at kunstnerisk praksis kan foregå som en naturlig del av skolemiljøet over tid, slik at elevene får erfaring med og opplevelse av kunst, også utenom det pedagogiske løpet. Prosjektet skal først prøves ut med en pilotresidens i samarbeid med LevArt, uteromsprosjektet PARK og Levanger ungdomsskole i Levanger, før det planlegges residensopphold for kunstnere ved skoler i Trondheim, Halden og Oslo.

Tall fra søknadsrunden

  • Antall søknader: 51
  • Søknadssum: kr 24 539 259
  • Antall tildelinger: 25
  • Tildelingssum: kr 8 325 000

Søknader som kommer inn til Rom for kunst – kunstarenaer og kulturbygg blir behandlet i Faglig utvalg for rom for kunst og tverrfaglige tiltak.

Prosess:

  • Søknadsfrist: 5.12.2017 kl. 13:00

  • Vedtak i Faglig utvalg for rom for kunst og andre formål: 6. - 7.3.2018

  • Vedtak i rådsmøte: 4. - 5.4.2018

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelSjangerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
HEILT ORIGINALT! Elisabeth Tonheim Villa Heimdalstrand - Tilrettelegging for formidling Tverrfaglig Hordaland 2018 80000 5.4.2018 Avslått 0 STIFTELSEN 3,14 HORDALAND INTERNASJONALE FYLKESGALLERI Stiftelsen 3,14 (Kunsthall 314) - oppgradering Visuell kunst Hordaland 2018 340734 7.3.2018 Avslått 0 NESODDEN JAZZKLUBB Kulturlåven - Forprosjekt Musikk Akershus 2018 60000 7.3.2018 Avslått 0 VEGA SCENE AS Vega Scene as - Utrustning av teatersal og debatt/formidlingssal Scenekunst Oslo 2018 2500000 7.3.2018 Avslått 0 NK-NORD-NORGE FOKUS, Festspillene i Nord-Norge - Mobilt verksted og visningsrom for kunsthåndverk Visuell kunst Nordland 2018 115000 5.4.2018 Avslått 0 MUSEENE I SØR-TRØNDELAG AS Museet Kystens Arv - Tilpassning av eksisterende lokaler og tekniske fasiliteter Tverrfaglig Sør-Trøndelag 2018 250000 7.3.2018 Avslått 0 BALUBATEATRET Anne Stray "Mini -dukketeater" - Det søkes om å lage et lite mini dukketeater. Scenekunst Oslo 2018 148000 7.3.2018 Avslått 0 MELK - FORENING FOR NY FOTOGRAFI MELK-Forening For Ny Fotografi - Oppgradering av lokalet Visuell kunst Oslo 2018 85000 7.3.2018 Avslått 0 MOSS KOMMUNE Moss kulturhus - Teknisk utstyr Tverrfaglig Østfold 2018 1500000 7.3.2018 Avslått 0 LA BARCA FUTURA AS Studio Blikket - Produksjons-/visningsteknisk utstyr Tverrfaglig Nord-Trøndelag 2018 146000 7.3.2018 Avslått 0 BALLANGEN KOMMUNE Kjeldebotn samfunnshus - Oppgradering av kultursal Tverrfaglig Nordland 2018 310000 7.3.2018 Avslått 0 KULTURBYRÅET MESÈN AS Oslo sentrum/ Oslo S - Forprosjekt Tverrfaglig Oslo 2018 150000 7.3.2018 Avslått 0 SAGA - SENTER FOR FOTOGRAFI - AS Saga Senter for Fotografi - Nybygg og tilpassing av eksisterende + tekniske fasiliteter Visuell kunst Nord-Trøndelag 2018 235385 7.3.2018 Avslått 0 ÅLESUND KOMMUNE Utebibliotek - Etablering av utebibliotek ved turmål i kommunen Litteratur Møre og Romsdal 2018 22500 7.3.2018 Avslått 0 Christer Danielsen TheMillionVoices Productions - Oppgradering og tilpasning av eksisterende lokaler. Musikk Østfold 2018 52000 7.3.2018 Avslått 0 VITENPARKEN CAMPUS ÅS Norwegian BioArt Arena - Infrastruktur og tilrettelegging Tverrfaglig Akershus 2018 1000000 7.3.2018 Avslått 0 HARDANGER MUSIKKFEST Fjordahallen, Kinsarvik - Akustisk tilpasning av hall til konsertarena for Ullensvang Tverrfaglig Hordaland 2018 250000 7.3.2018 Avslått 0 Ane Vigdis Øverås Kjerringøy Art Base Camp - Arena for kunst og kultur Tverrfaglig Nordland 2018 500000 7.3.2018 Avslått 0 KULTURFABRIKKEN Kulturfabrikken i Kristiansund - Flerbrukshus med 2 scener, øvingsrom og møterom Tverrfaglig Møre og Romsdal 2018 625000 7.3.2018 Avslått 0 FILMFEST TRONDHEIM AS Filmfest Trondheim AS - Portabelt kinoanlegg Tverrfaglig Sør-Trøndelag 2018 300000 7.3.2018 Avslått 0 NORSK VASSKRAFT- OG INDUSTRISTADMUSEUM Tyssedal kraftverk, maskinhall - Teknisk utstyr for utvida bruk av kulturarena Tverrfaglig Hordaland 2018 300000 7.3.2018 Avslått 0 Gerd Johanna Leira BERN-TUNET - KULTUR-TURISME/TEAMBUILDING VIA KULTUR OG NATUR Tverrfaglig Utlandet 2018 2000000 7.3.2018 Avslått 0 BIOTOPE NATURE AS Northern Exposure - Transformasjon av mekanisk verksted til kulturarena Tverrfaglig Finnmark 2018 800000 7.3.2018 Avslått 0 MARTIN AUNES STIFTELSE STUDIO MARTIN - Artist in residence Musikk Sør-Trøndelag 2018 1432800 7.3.2018 Avslått 0 OSLO MUSEUM Interkulturelt Museum - Oppgradering av utstillingslokaler Visuell kunst Oslo 2018 480000 5.4.2018 Avslått 0 KLODEN AS Kloden - Studie, arenautvikling Scenekunst Oslo 2018 450000 7.3.2018 Avslått 0 STJØRDAL KOMMUNE ETAT KULTUR ADMINISTRASJON Lokstallen, Stjørdal - Videreutvikling av Lokstallen som kunstverksted Scenekunst Nord-Trøndelag 2018 177285 7.3.2018 Bevilget 150000 HORDALAND KUNSTSENTER Hordaland kunstsenter/Klosteret 17 - Oppgradering og rehabilitering av eksisterende bygg Visuell kunst Hordaland 2018 1900000 5.4.2018 Bevilget 1200000 FREMMEDART AS Rambergstrand - arenautvikling Tverrfaglig Vestfold 2018 200000 7.3.2018 Bevilget 150000 STIFTELSEN OTTO-HUSET Otto-huset Kultursenter og Park - Nytt Kulturhus Visuell kunst Rogaland 2018 1500000 5.4.2018 Bevilget 1200000 NOTAM - NORSK SENTER FOR TEKNOLOGI I MUSIKK OG KUNST Notam - Tilpassing av eksisterende lokaler, tekniske fasiliteter Visuell kunst Oslo 2018 456000 5.4.2018 Bevilget 456000 TENTHAUS Prototype 1 (P1) - Mobil og temporær atelier bygg Visuell kunst Oslo 2018 500000 5.4.2018 Bevilget 500000 FORENINGEN TRYKKERIET Foreningen Trykkeriet - Oppgradering av visningsrommet Visuell kunst Hordaland 2018 100000 7.3.2018 Bevilget 100000 Solveig Styve Holte Solveig Styve Holte - Produksjonslokale Tverrfaglig Oslo 2018 253750 7.3.2018 Bevilget 150000 Nikoline Spjelkavik (lost and found productions) 8485 Teater - Forprosjekt Scenekunst Nordland 2018 370000 7.3.2018 Bevilget 185000 ISOTOP FELLESATELIER Isotop Fellesatellier - Oppgradering og tilpasning Visuell kunst Hordaland 2018 150000 7.3.2018 Bevilget 100000 SCENEKUNST SØR Scenerom for Scenekunst Sør - utredning Scenekunst Vest-Agder 2018 200000 7.3.2018 Bevilget 200000 MADSTUN AS Madstun as - Nye studiobygg Tverrfaglig Oppland 2018 200000 7.3.2018 Bevilget 200000 STIFTINGA MESSEN KUNST- OG KULTURHUS Messen Kunst og Kulturhus - Oppgradering Tverrfaglig Hordaland 2018 300000 7.3.2018 Bevilget 245000 STIFTELSEN TOU TRYKK - GRAFISK VERKSTED STAVANGER Tou Trykk - Grafisk Verkstedstavanger - Galleri Visuell kunst Rogaland 2018 147480 7.3.2018 Bevilget 147000 GLASSLÅVEN KUNSTSENTER AS Glasslåven kunstsenter - Tilpasning av prosjektrom/flerbruksrom Tverrfaglig Oppland 2018 229400 7.3.2018 Bevilget 150000 KUNSTBRUKET V. E. STEINSHOLM Kunstslipp Vega - Forprosjekt for utvikling av arena/base Visuell kunst Nordland 2018 210000 7.3.2018 Bevilget 200000 KONGSVINGER KUNSTFORENING Arsenalet - Istandsetting og planlegging av kulturelt flerbrukshus. Visuell kunst Hedmark 2018 70000 7.3.2018 Bevilget 70000 DANSIS (DANSEKUNST I STAVANGER- REGIONEN) Speilet - Investeringer av teknisk utstyr Scenekunst Rogaland 2018 190500 7.3.2018 Bevilget 130000 STIFTELSEN BERGEN SENTER FOR ELEKTRONISK KUNST Bergen senter for elektronisk kunst - ombygging og oppgradering Tverrfaglig Hordaland 2018 1500000 5.4.2018 Bevilget 1200000 HISTORY DISPOSAL UNIT Wrap - Mindre oppgraderingsprosjekt, malingsverksted/branndør Tverrfaglig Hordaland 2018 60000 7.3.2018 Bevilget 60000 TROMS FYLKESKOMMUNE KULTURETATEN Troms fylkeskultursenter - Forprosjekt Visuell kunst Troms 2018 150000 7.3.2018 Bevilget 120000 LOKST UTØVE AS Iris Scene - Ombygging av bygg til kulturarena Musikk Hordaland 2018 600000 5.4.2018 Bevilget 470000 VOLDA OG ØRSTA KUNSTLAG Kunsthuset - Volda og Ørsta Kunstlag - Oppgradering av utstillingslokale Visuell kunst Møre og Romsdal 2018 106000 7.3.2018 Bevilget 106000 STIFTELSEN KUNSTNERNES HUS Kunstnernes Hus nedre sal - Akustisk tilrettelegging nedre sal Tverrfaglig Oslo 2018 400000 5.4.2018 Bevilget 400000 Mei Silja Szetu Nyksund Kooperativet - Oppgradering av eksisterende lokaler og tekniske fasiliteter Visuell kunst Hordaland 2018 436425 5.4.2018 Bevilget 436000