Hopp til innhold
Norsk kulturfond

Faglig utvalg for tverrgående ordninger

Behandler søknader til ordningene ARENA – tilskuddsordning for bygg og infrastruktur, gjesteoppholdsordningen, tverrfaglig kulturvirksomhet, tverrfaglige tiltak – prosjektstøtte, aspirantordningen og forsøksordningen for aspiranter med funksjonsnedsettelser.

Publisert 20.10.2012
Sist endret 31.01.2022

Kulturrådet forvalter flere støtteordninger som går på tvers av de tradisjonelle disiplinene på kunst- og kulturfeltet. 

Utvalget har en sammensatt portefølje, og forvaltningen av denne krever god kunstfaglig kompetanse innenfor hvert kunstområde, samt en bred kulturfeltkunnskap med forståelse av kulturoffentlighet, kulturpolitikk, problemstillinger knyttet til kulturelt mangfold og inkludering av ulike målgrupper, nye kunstneriske uttrykk og praksiser, samt kunnskap om den nasjonale og regionale kulturelle infrastrukturen og utviklingen innenfor kunst- og kulturvirksomheter for øvrig.

Leder

Maria Utsi (f. 1981), rådsmedlem og utvalgsleder. Bosatt i Tromsø (Troms og Finnmark). Medlem av Kulturrådet i perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2023. Prosjektleder for Mađđi kunsthall i Tromsø og selvstendig næringsdrivende. Tidl. direktør for Festspillene i Nord-Norge, festivalsjef for Varangerfestivalen i Vadsø og daglig leder for Hermetikken næringshage i Vadsø. Utsi har masterstudier i teatervitenskap fra Universitetet i Bergen og er i dag leder i styrene for Davvi – Senter for scenekunst og Beaivváš Sámi Našunálateáhter. Hun har også vært medlem av Regjeringens bransjeutvalg for kulturnæringene.

Utvalgsmedlemmer

Rami Maktabi (varamedlem til rådet) (f. 1968), Viken. Maktabi har designutdanning fra University of Central England og Nottingham Trent University, og har studert kunstformidling for barn og unge på Høgskolen i Østfold. Han har etablert visningsrommet for kunst No13 contemporary i Fredrikstad, og er tidligere styreleder i Norske Kunstforeninger. Maktabi jobber som produsent for visuell kunst og film i Den kulturelle skolesekken i Viken.

Inga Moen Danielsen (f. 1978). Bosatt i Bergen, Vestland. Kulturprodusent med bred tverrfaglig bakgrunn, bl.a. fra det frie scenekunstfeltet og en rekke musikkfestivaler, samt fra kulturinstitusjoner som BIT Teatergarasjen, Festspillene i Bergen, Carte Blanche og Litteraturhuset i Bergen. Danielsen var i perioden 2015–2017 daglig leder i Kulturhuset Østre, en spesialisert arena for lydkunst og elektronisk musikk i Bergen. Hun er tidligere styreleder i musikkorganisasjonen Brak og har vært sentral i etableringen av Proscen, en kompetanse-, interesse- og nettverksorganisasjon for det profesjonelle scenekunstfeltet på Vestlandet. Danielsen er i dag daglig leder i Tekstallianse, et nettverk for litteraturfeltet på Vestlandet og styreleder i Tekstallmenningen - tidsskrift- og småforlagssentralen.

Lars Magne Andreassen (f. 1967), bosatt på Hamarøy (Nordland). Varamedlem i rådet. Direktør ved Árran lulesamiske senter. Andreassen har hovedfag i samfunnsplanlegging og lokalsamfunnsforskning, og han har tidligere jobbet som forsker. Han er styremedlem for Bodø2024 og Norges museumsforbund, i tillegg til at han er vara i styret for Nasjonalmuseet for kunst. Andreassen har også bakgrunn som musiker, bl.a. i bandet Vuonaga/Fjordfolk.

Trygve Ohren (f. 1983), bosatt i Nittedal (Viken). Arkitekt, kunstner og kurator. Ohren er partner i Nøysom arkitekter, som bl.a. er kjent for eksperimentboligene på Svartlamon. Fra 2011 til 2019 drev han RAKE visningsrom i Trondheim sammen med Charlotte Rostad. I tillegg til egen arkitekt- og kunstnerpraksis, er Ohren fagansvarlig ved ROM for kunst og arkitektur og kurator for KORO. De siste to årene har han sittet i den Nasjonale jury for Høstutstillingen. Utover dette har han bred erfaring som underviser og formidler.

Emnet Gaim Kebreab (f. 1981), bosatt i Oslo (Oslo). Produsent med bred teaterfaglig bakgrunn. Kebreab er CEO for Amara pil og produsent for Riksteatret. Hun tar jevnlig oppdrag som produsent og rådgiver i det frie scenekunstfeltet, og hun har tidligere jobbet som produksjonsleder i TV. Kebreab er styreleder for Teater Manu, i tillegg til at hun sitter i styret for Riksteatret og Norsk teater- og orkesterforening.

Varamedlem

Kjetil Nordhus (f. 1975). Bosatt i Kristiansand, Agder. Musiker og vokalist i flere norske og internasjonale rockeband. Ansatt som kommunikasjonsmedarbeider og tekstforfatter i Kilden Teater og konserthus i Kristiansand. Nordhus var i perioden 2016-2019 daglig leder for Teateret, et multihus for kultur og engasjement som holder til i lokalene til gamle Agder Teater i Kristiansand. I 2006 ble han den første ansatte i Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk, som i dag ett av de etablerte regionale kompetansesentrene for musikk. Nordhus har bred erfaring innen både klassisk og rytmisk musikk som utøver og arrangør, og gjennom ulike styreverv. Har vært varamedlem i styret til Fond For Utøvende Kunstnere i 2017-2018, og var medlem i rådets faglige utvalg for rom for kunst og tverrfaglige tiltak i perioden 2016-2019.