Hopp til innhold
Norsk kulturfond

Vurderingsutvalet for omsett litteratur

Handsamar søknader om innkjøp av omsett sakprosa og skjønnlitteratur.

Publisert 18.10.2012
Sist endret 16.02.2022

Medlemmar

Tor Tveite (f.1968) Oslo (leiar). Omsetjar av skjønnlitteratur og sakprosa.

Erlend Wichne (f.1991), Oslo. Forfattar, gjendiktar og doktorgradsstipendiat i omsetjingsvitskap ved Universitetet i Agder.

Anne Marie Guttorm Graven (f.1982), Nordland. Forfattar, omsetjar og kulturarbeidar.

Inger Hesjevoll Schmidt-Melbye (f.1982), Trøndelag. Forskar og førstebibliotekar ved Universitetsbiblioteket Dragvoll NTNU.

Adresser for å sende inn bøker

Tor Tveite
Damstredet 24
0177 Oslo

Erlend Wichne
Valhallveien 61
0196 Oslo

Anne Marie Guttorm Graven
Heggevegen 6B
8410 Lødingen

Inger Hesjevoll Schmidt-Melbye
Devlesvingen 40
7041 Trondheim

Utvalet handsamar søknadar til: