Hopp til innhold
Norsk kulturfond

Faglig utvalg for teater

Behandler søknader til tilskuddsordningene fri scenekunst-prosjekt (teater) og fri scenekunst-kunstnerskap sammen med faglig utvalg for dans.

Publisert 23.10.2012
Sist endret 05.01.2023

I sammensetningen av de tre utvalgene for scenekunst tas det hensyn til ulikheter i faglig orientering og erfaring. Dette for å sikre bredest mulig kompetanse om et scenekunstfelt som er preget av stort mangfold og store variasjoner i kunstneriske uttrykk og praksiser.

Leder

Siri Broch Johansen (f. 1967), Troms og Finnmark. Johansen er tospråklig samisk dramatiker, forfatter, sanger og formidler fra Deatnu – Tana i Finnmark. Hun har master i teater med fordypning i scenetekst fra Kunsthøgskolen i Oslo. Johansen samarbeider med aktører både i det norske og det samiske feltet. Hun er vara til styret for Sámi našunálateáhter Beaivváš og medlem i Nord-Hålogaland bispedømmeråd 2019-23. Johansen satt i Faglig utvalg for scenekunst i 2020-21.

Medlemmer

Petter Width Kristiansen (f. 1977), Oslo. Utdannet skuespiller fra Statens Teaterhøgskole i 1999. Han har jobbet ved Den Nationale Scene, Afghan National Theatre i Kabul og med etterutdanning av lærerstaben ved teateravdelingen på Kabul University, og vært tilknyttet kompaniet Vinge/Müller. Han arbeider som førsteamanuensis ved Kunsthøgskolen i Oslo, Master i Teater. Medlem av Faglig utvalg for teater i 2020-2021.

Magnus Myhr (f.1985) er fra Klæbu i Trøndelag, men bosatt i Oslo. Magnus er utdannet dansekunstner fra Kunsthøgskolen i Oslo, BA moderne og samtidsdans i 2007 og ansatt i Skuespiller og danseralliansen fra 2016. Han har bred erfaring som utøvende og skapende kunstner i det prosjektbaserte feltet innen dans og teater, og ved institusjoner som blant annet Nationaltheatret, Riksteatret, Trøndelag Teater og Carte Blanche – Norges nasjonale kompani for samtidsdans. Magnus har koreografert og produsert en rekke soloforestillinger, senest HEARTFELT (2020). Han har sittet i Kunstnerisk råd i Norsk Scenekunstbruk og hatt styreverv i forbundet Norske Dansekunstnere, Høyskolen for Dansekunst, Oslo Pride AS. Medlem av Faglig utvalg for teater i 2020-2021.

Rania Broud (f. 1989) er utdannet musikalartist fra Bårdar Akademiet, teaterviter (BA) og medieviter (MA) fra Universitetet i Bergen (UiB). Hun fullførte sin tverrfaglige masteroppgave i juni 2017 med tittelen «Projeksjonsteater. Bruk av film og video i teateret». Rania er scenekunstkritiker, dramaturg, skribent og regiassistent. Hun har tidligere jobbet som universitetslektor på UiB og som dramaturg på Nationaltheatret og Dramatikkens hus. Som skribent har hun publisert tekster og dikt om den norske rasismen – deriblant i publikasjonen «Hybris» i 2021. Hun er regiassistent på «Dei som fer» i Teatret Vårt i Molde og på «Farvann» av Queendom og Numa Edema.

Eva Pfitzenmaier (f. 1982) er født og oppvokst i Tyskland, har studert jazz vokal på konservatoriet i Amsterdam, og er bosatt i Bergen siden 2008. Hun jobber mye sjangeroverskridene som vokalist, performer, komponist og tekstforfatter. Hun har skrevet bestillingsverk for YrrY Ensemble (Borealis 2020), kammerkoret GNEIS, koreograf Karen Eide Bøen, videokunstner Nora Adwan, og vokalist & performer Alwynne Pritchard. For tiden jobber hun med et bestillingsverk til pianist Else Olsen S. og musikk til en digital tegneserie av Fredrik Rysjedal. Egne scenekunstforestillinger omfatter "ord/word/Wort & land/land/Land" (BIT Teatergarasjen 2017), "SONG" (samarbeid med regissør & koreograf Maik Riebort, BIT Teatergarasjne & Tanzfabrik Berlin, 2019), "Gåologi" (samarbeid med komponist & performer Alwynne Pritchard, BIT Teatergarasjen 2022). Hun har gitt ut flere plater med prosjektene By The Waterhole, Krachmacher og Voice & Strings & Timpan

Varamedlemmer for scenekunstutvalgene

Håkon Mathias Vassvik (f. 1976), Oslo.  Frilans skuespiller og regissør. Bachelor i skuespill fra Akademi for scenekunst. Driver sitt eget kompani, Koie. Han har medvirket i en rekke av Verk Produksjoners forestillinger og sammen med Verk har han mottatt Heddaprisen for Årets forestilling to ganger, i 2011 og 2013. Han Sitter i utvalget for STIKK-midlene i Danse- og Teatersentrum. Vara for Kulturrådets Scenekunstutvalg i 2020-2021.

Runa Norheim (varamedlem i rådet) (f.1987), Rogaland er kunstner med egen praksis som befinner seg i krysningsfeltet mellom koreografi og teater. Norheim er også leder for RAS, Regional Arena for Samtidsdans. Hun har studert koreografi (MA), Skuespill (BA) og Post-dramatic Theatre studies på DOCH, Stockholms konstnärliga högskola, Akademi for Scenekunst, Høgskolen i Østfold og Dartington College of Arts. Etter utdannelsen har hun vært bosatt i København, Stockholm og Berlin, men har siden 2019 hatt base i Stavanger.

Jens Jeffry Trinidad (f.1987), Oslo. Norsk-filippinsk utøvende og skapende dansekunstner med bakgrunn fra X-Ray Ungdomskulturhus i Oslo, der han startet med hip-hop på slutten av 90-tallet. Har base i street- og club dance og har jobbet frilans innen scenekunst, TV og undervisning siden 2006. Ble tildelt treårig arbeidsstipend fra Statens Kunstnerstipend i 2015 og 2021, og har vært ansatt i Skuespiller – og danseralliansen siden 2018. Har hatt styreverv i Proda og vært medlem i valgkomiteen for NODA, samt i ærespriskomiteen for Danseinformasjonen. 

Janne Häger Eraker (f. 1980), bosted Oslo, er utdannet danser og pedagog fra Codarts, Kunsthøgskolen i Rotterdam, og Dance Space i New York. Hun jobber som steppdanser i Sebastian Weber Dance Company (Leipzig), bandene Øy og One Small Step, og lager egne scenekunstprosjekter for både voksne og barn. Hun står også bak flere kompetansehevende tilbud for dansefeltet, som Dansens Haus; et arbeidsrom for dansekunstnere fra det frie feltet og improtreningen Stepperiet.