Hopp til innhold
Norsk kulturfond

Faglig utvalg for dans

Behandler søknader til tilskuddsordningene fri scenekunst-prosjekt (dans) og fri scenekunst-kunstnerskap sammen med faglig utvalg for teater.

Publisert 23.10.2012
Sist endret 05.01.2023

I sammensetningen av de tre utvalgene for scenekunst tas det hensyn til ulikheter i faglig orientering og erfaring. Dette for å sikre bredest mulig kompetanse om et scenekunstfelt som er preget av stort mangfold og store variasjoner i kunstneriske uttrykk og praksiser.

Leder

Peder Horgen (rådsmedlem) (f. 1976), Agder. Utdannet danser fra Statens Balletthøyskole i 2000. Han har arbeidet som aktiv danser i 11 år, hvorav ett år i Carte Blanche i Bergen. Som danser arbeidet han med omlag 20 koreografer og turnerte over 20 land. Særlig toneangivende var det langvarige arbeidet med impure company/Hooman Sharifi. Arbeider nå som daglig leder for Scenekunst Sør, et regionalt kompetansesenter for Agder med base i Kristiansand. Horgen var forbundsleder av Norske Dansekunstnere 2011-2017. Peder Horgen har hatt flere styreverv i kulturfeltet, bl.a. i Fond For Utøvende Kunstnere, Dansens Hus, Riksscenen, Danse- og Teatersentrum, Danseinformasjonen, Skuespiller- og Danseralliansen, Norwaco, Nagelhus Schia Productions, Kunsthavna, KhiO , m.fl. Peder Horgen ble tildelt 3-årig arbeidsstipend fra Statens Kunstnerstipend årene 2006-2008. Horgen ble oppnevnt som rådsmedlem i 2020, og har ledet Faglig utvalg for dans i 2020-2021.

Medlemmer

Sigurd Johan Heide (f. 1979), Troms og Finnmark. Utdannet adjunkt fra Høgskolen i Tromsø (2000-2004), diverse dansefag ved dansevitenskap Trondheim (2004-2007), master i koreografi ved Kunsthøgskolen i Oslo (2008-2010). Han er kunstnerisk leder av Kartellet som har tradisjonsdans som basis for arbeidet. Varamedlem for scenekunstutvalgene i 2018-2019 og medlem av danseutvalget i 2020-2021.

Hanna Filomen Mjåvatn (1982) Oslo. Fullførte masterstudiet i performance ved Norwegian Theatre Academy (Universitetet i Østfold) i 2020, bachelor i jazzdans fra Kunsthøgskolen I Oslo (2003-2006) og er også utdannet ved Bårdar Akademiet (2001-2003). Mjåvatn jobber bredt som skapende danser, performer i egne og andres kunstneriske prosjekter. Hun har også ledet kunstneriske prosjekter der hun har samarbeidet med yngre kunstnere, bl.annet i Live Art Lab under TekstLab.

Siri Dybwik (f.1965). Ferdigutdannet dansekunstner med videreutdanning i musikkterapi i 1990. Har vært sentral i oppbygningen av dansemiljøet i Rogaland siden 1990, blant annet gjennom dybwikdans. dybwikdans arbeider med scenekunst for de aller yngste i Norge, Europa og Asia. Har sammen med Nils Christian Fossdal startet Elefantteateret i Stavanger, et scenehus for barn i alderen 0-5 år som også skal være et sted for praksis-og diskursutvikling i feltet scenekunst for barn og unge. Hun er professor i dans ved UiS hvor hun underviser i artistic research, formidling og Arbeidslivskunnskap. Hennes forskningsfelt er knyttet til improvisasjonskunnskap, samt utøverkunnskap i interaktive koreografiske prosesser. Hun ble tildelt Stavanger kommunes kulturpris i 2006 for sin innsats for dansemiljøet i Stavanger.

Harald Beharie (f. 1992) er en Norsk-Jamaicansk koreograf og dansekunstner utdannet fra The Ailey School i New York (2011) og Kunsthøgskolen i Oslo (2015). Hans koreografiske praksis og virke utfolder seg i mangfoldige konstellasjoner sammen med ulike kunstnere og samarbeidspartnere. Beharie er en del av kunstnergruppen De Naive og har tidligere vært fast ansatt i Carte Blanche, sammen med Louis Schou ble han nominert til Kritikerprisen 2020 for arbeidet Shin.

Varamedlemmer for scenekunstutvalgene

Håkon Mathias Vassvik (f. 1976), Oslo. Frilans skuespiller og regissør. Bachelor i skuespill fra Akademi for scenekunst. Driver sitt eget kompani, Koie. Han har medvirket i en rekke av Verk Produksjoners forestillinger og sammen med Verk har han mottatt Heddaprisen for Årets forestilling to ganger, i 2011 og 2013. Han Sitter i utvalget for STIKK-midlene i Danse- og Teatersentrum. Vara for Kulturrådets Scenekunstutvalg i 2020-2021.

Runa Norheim (varamedlem i rådet) (f.1987), Rogaland er kunstner med egen praksis som befinner seg i krysningsfeltet mellom koreografi og teater. Norheim er også leder for RAS, Regional Arena for Samtidsdans. Hun har studert koreografi (MA), Skuespill (BA) og Post-dramatic Theatre studies på DOCH, Stockholms konstnärliga högskola, Akademi for Scenekunst, Høgskolen i Østfold og Dartington College of Arts. Etter utdannelsen har hun vært bosatt i København, Stockholm og Berlin, men har siden 2019 hatt base i Stavanger.

Jens Jeffry Trinidad (f.1987), Oslo. Norsk-filippinsk utøvende og skapende dansekunstner med bakgrunn fra X-Ray Ungdomskulturhus i Oslo, der han startet med hip-hop på slutten av 90-tallet. Har base i street- og club dance og har jobbet frilans innen scenekunst, TV og undervisning siden 2006. Ble tildelt treårig arbeidsstipend fra Statens Kunstnerstipend i 2015 og 2021, og har vært ansatt i Skuespiller – og danseralliansen siden 2018. Har hatt styreverv i Proda og vært medlem i valgkomiteen for NODA, samt i ærespriskomiteen for Danseinformasjonen. 

Janne Häger Eraker (f. 1980), bosted Oslo, er utdannet danser og pedagog fra Codarts, Kunsthøgskolen i Rotterdam, og Dance Space i New York. Hun jobber som steppdanser i Sebastian Weber Dance Company (Leipzig), bandene Øy og One Small Step, og lager egne scenekunstprosjekter for både voksne og barn. Hun står også bak flere kompetansehevende tilbud for dansefeltet, som Dansens Haus; et arbeidsrom for dansekunstnere fra det frie feltet og improtreningen Stepperiet.