Hopp til innhold

Kulturrådet

Kulturrådets hovedoppgave er å forvalte Norsk kulturfond. Rådet fordeler fondets midler ut fra faglig og kunstnerisk skjønn i samsvar med fondets formål.

Kulturrådet har ti medlemmer, oppnevnt av Kultur- og likestillingsdepartementet for fire år av gangen. Oppnevningen er rullerende, slik at halvparten av rådets medlemmer skiftes annet hvert år.

Se hvem som er medlem i rådet

Strategi og styringsdokumenter for Kulturrådet