Hopp til innhold

Jobb i Kulturrådet?

Vil du bli en del av vårt faglige, mangfoldige og sosiale arbeidsmiljø? Som ansatt i Kulturdirektoratet vil du få verdifull erfaring og solid kompetanse innenfor offentlig forvaltning og utvikling av kultursektoren.

Kulturrådets hovedkontor i Oslo
Hovedkontoret vårt ligger i Mølleparken 2 i Oslo. Vi har også kontorer sentralt i Trondheim og Bodø. Foto: Ilja C. Hendel.

Kulturdirektoratet har som formål å stimulere samtidens mangfoldige kunst- og kulturuttrykk og skal bidra til å løfte fram kulturens rolle i samfunnet. Vi støtter kunst- og kulturprosjekter over hele landet, driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål. Gjennom støtte til profesjonelle kunstnere, arrangører, utgivere og ulike kulturvirksomheter bidrar Kulturdirektoratet til at kunst og kultur skapes, dokumenteres, bevares og gjøres tilgjengelig for flest mulig. Målet er at Norge skal ha et levende og mangfoldig kunst- og kulturliv.  

Vi er omkring 150 ansatte fordelt på moderne kontorlokaler i Oslo, Trondheim og Bodø. I Kulturdirektoratet er det mange som har bakgrunn fra kunst- og kulturlivet, men også fra IT, HR, økonomi, arkiv, forvaltning og kommunikasjon. 

Våre verdier er åpenhet, integritet og nysgjerrighet.  

Se ledige stillinger på Jobbnorge

Dette jobber vi med

Organisasjonskart
Organisasjonskartet til Kulturdirektoratet.

Kulturdirektoratet er sekretariat for Norsk kulturfond, Statens kunstnerstipend og Fond for lyd og bilde. I tillegg har vi ansvar for en rekke utviklings- og forvaltningsoppgaver i og for museumssektoren og innen kulturell og kreativ næring, og vi er kontaktpunkt for EUs kulturprogram og partner i EØS sitt kulturutvekslingsprogram. På oppdrag fra Kultur- og likestillingsdepartementet jobber vi også med å se på gjenoppbyggingen av kultursektoren etter koronapandemien, og vi er nasjonal koordinator for mangfold i kulturlivet. Du finner mer om våre arbeidsområder i hovedmenyen her på nettsiden. 

Se strategien vår her

Dette tilbyr vi deg som ansatt

Hos oss vil du få verdifull erfaring og solid kompetanse innenfor offentlig forvaltning og utvikling av kultursektoren etter pandemien og inn i en ny tid. Du vil få meningsfylte arbeidsoppgaver i et mangfoldig fagmiljø. Vi ser etter deg som ser muligheter, kan bidra til mangfoldige perspektiver, og til at kunst og kultur blir tilgjengelig for hele befolkningen.  

  • Spennende og varierte arbeidsoppgaver innenfor mange fagfelt, og muligheten til å være med å utvikle et mangfoldig kunst- og kulturliv i hele landet. 
  • En arbeidsplass med godt og ivaretakende arbeidsmiljø, og kolleger som er åpne og nysgjerrige.  
  • Tilrettelagt arbeidsplass for alle ansatte. 
  • En stabil arbeidsgiver med fleksibel arbeidstid, trening i arbeidstiden og andre velferdsordninger. 
  • Medlemskap i Statens pensjonskasse (SPK). 
  • Sosiale og faglige aktiviteter som lønningstreff, kor og møteplasser for kunnskapsdeling.