Hopp til innhold

Møte i Faglig utvalg for rom for kunst og tverrfaglige tiltak

Behandler søknader til rom for kunst, tverrfaglige tiltak, gjesteoppholdsstøtte for arenaer og aspirantordningen.

22. - 23. mai 2018

Legg arrangementet i min kalender

Kulturrådet

Utvalgsmøtene holdes omtrent to måneder etter søknadsfristen for de ulike ordningene. I utvalgsmøtene vurderes søknadene og det gjøres vedtak i de aller fleste innkomne søknader.

Utvalsmedlemmar

Fagleg utval for rom for kunst og tverrfaglege tiltak