Hopp til innhold

Møte i Faglig utvalg for rom for kunst og tverrfaglige tiltak

Behandler søknader til rom for kunst, tverrfaglige tiltak, gjesteoppholdsstøtte for arenaer og aspirantordningen.

21. - 22. november 2018

Legg arrangementet i min kalender

Kulturrådet

Utvalgsmøtene holdes omtrent to måneder etter søknadsfristen for de ulike ordningene. I utvalgsmøtene vurderes søknadene og det gjøres vedtak i de aller fleste innkomne søknader.

Slik behandles søknaden til Kulturfondet

Utvalet handsamer søknader til

Gjesteoppholdsstøtte for arenaer

Aspirantordningen

Tverrfaglige tiltak

Rom for kunst

Utvalsmedlemmar

Fagleg utval for rom for kunst og tverrfaglege tiltak