Hopp til innhold
Rapport

Kunnskapsinnhenting og foreløpige funn

Dette notatet gir en kortfattet oversikt over Gjenoppbyggingprosjektets kunnskapsinnhenting og gjennomgår flere foreløpige hovedfunn.

$imageText.getData()

Sluttrapporten vil gi en mer utførlig oppsummering og analyse av innhentet materiale, og den vil anlegge et mer overordnet kulturpolitisk perspektiv på pandemiens konsekvenser i kultursektoren. Vinteren 2021–2022 gjennomføres dessuten en spørreundersøkelse om endringer i kulturbruk sendt ut til et utvalg fra Ipsos' Norgespanel, som vil inngå i sluttrapportens kunnskapsgrunnlag.

Om publikasjonen

Kunnskapsinnhenting og foreløpige funn

Kulturrådet og Norsk Filminstitutt

2021