Hopp til innhold
Rapport

Kunnskapsoppsummering – konsekvenser av pandemien i kultursektoren og tiltak for gjenoppbygging

Denne rapporten er basert på en litteraturstudie av forskning, rapporter og annen dokumentasjon som omhandler konsekvensene av koronapandemien for kultursektoren.

$imageText.getData()

Hensikten er å gi Kulturrådet og Norsk filminstitutt en analytisk oppsummering av de overordnede funnene fra kunnskapsgrunnlaget som litteraturstudien har avdekket. I tillegg har vi lagt vekt på å vurdere kvalitet, validitet og mangler i kunnskapsgrunnlaget.

I litteraturstudien har vi identifisert til sammen 78 relevante kilder. Kildene dateres primært fra første halvår 2020 til november 2021, men i noen tilfeller har det vært hensiktsmessig å ta med også eldre kilder.

Om publikasjonen

Kunnskapsoppsummering – konsekvenser av pandemien i kultursektoren og tiltak for gjenoppbygging

Kulturrådet og Norsk Filminstitutt

Rambøll
2021
978-82-8105-158-4