Hopp til innhold

Forskningsprogram

De skapende praksisene i musikken er i stadig bevegelse. Dette kommer til syne både i musikklivet, og i søknadsbunkene til Kulturrådet.

I 2021 lanserte Kulturrådet derfor forskningssatsingen "Skapende praksiser i musikk" som del av Norsk kulturfonds innsats for langsiktig og grunnleggende kunnskapsdannelse om kultursektoren. Målet er å løfte en bredde av innsikt om skapende praksiser slik de eksisterer med ulike kompetanser, håndverk og framgangsmåter i ulike deler av samfunnet. Forskningsprogrammet skal bidra til kunnskap om hvordan og innenfor hvilke kontekster musikk i dag komponeres, skapes og produseres.

I 12 forskningsartikler undersøkes blant annet begrepsforståelser, metoder, kompetanser, arbeidsformer og utviklingstrekk både innenfor og på tvers av fagområder og tradisjoner i musikken. Vinter/vår 2024 utgir Fagbokforlaget en forskningsantologi der resultater fra de 12 forskningsprosjektene i programmet er samlet. 

Kulturrådets utvalg for forskning og utvikling er ansvarlig arbeidet, som gjennomføres etter initiativ fra Kulturrådets musikkutvalg for produksjon, komposisjon og andre musikktiltak.  

Essaysamling

Som resultat fra satsingen publiseres 14 essay om å lage musikk på Kulturrådets nettsider. Disse slippes enkeltvis fra september 2023, og vil samles fortløpende på denne nettsiden.

Skapende praksiser i musikk