Hopp til innhold

Om Statens kunstnarstipend

Statens kunstnarstipend har normalt 6 ulike ordningar som har årleg utlysing. Formålet til dei ulike stipendordningane er gitt i Forskrift om statens stipend og garantiinntekter for kunstnarar.

På denne sida finn du kontaktinformasjon, logo, forskrift for Statens kunstnerstipend, informasjon om oppnemnde medlemmer i utval og komitear og informasjon om korleis beslutningar fattast mm.