Hopp til innhold

Seminar: Dans på museum

Hvordan tar vi vare på det særegne i dansen som samværsform og kulturarv i lokale dansegrupper, på museum og sammen med publikum? Følg oss direkte fra Røros 14. og 15. februar!

Sendingen 15. februar starter kl. 9

14. - 15. februar 2023

Legg arrangementet i min kalender

Rørosmuseet

Norsk senter for folkemusikk og folkedans, Museumsforbundet og Kulturdirektoratet

Strømmes

Velkommen til dette seminaret om dans som immateriell kulturarv, som Kulturdorektoratet arrangerer sammen med Norsk senter for folkemusikk og folkedans og Museumsforbundet!

Seminaret springer ut av prosjektet Museene danser som formidler dans på nye, deltakende måter på norske og nordiske museum. Prosjektet har gjennom de siste åtte årene forsket på og prøvd ut hvordan dans som immateriell kulturarv kan videreføres og formidles på en inkluderende måte. Danseutøvere har bidratt med innhold, formidlingsmåter og publikumsaktiviteter i museumsutstillingene.

Følg oss direkte og se hele programmet under.

Les om prosjektet Museene danser

Les om Kulturdirektoratets arbeid med immateriell kulturarv

Les mer Museumsforbundets arbeid med immateriell kulturarv 

Sending og program 14. februar

Sending

Program

11:00-12:30: Lunsj på Kaffestuggu

12:30-12:40: Velkommen ved Rørosmuseet og presentasjon av samarbeidspartene. Vert for dagen er Norsk senter for folkemusikk og folkedans

12:40-13:00: Introduksjon til temaet "Dans på museum" ved Tone Erlien Myrvold – forsker hos Norsk senter for folkemusikk og folkedans

13:00-13:20: Kuratering av dans i utstilling, ved Lars Annersten, utstillingssjef hos Scenkonstmuseet, Stockholm

Om innholdsarbeidet for utstillinga Everybody dance! og utstillingsperioden i Stockholm og om hvordan Scenkonstmuseet arbeider med å stille ut dans på flere måter. Lars Annersten er utstillingsansvarlig hos Scenkonstmuseet. Han var en av innholdsprodusentene for Everybody dance! og for Scenkonstmuseets hovedutstilling På scen. Lars starta på museet som pedagog og har en bakgrunn som musikk- og rytmikklærer.

13:20-13:40: Kaffepause

13:40-14:40: Panel 1: Museale metoder i prosjektet "Museene danser". Modereres av Anna Bjørk.

Norsk senter for folkemusikk og folkedans har siden 2015 drevet prosjektet Museene danser. Prosjektet har hittil vandret innom 14 museer i Norge og Norden, og har produsert fem ulike utstillinger med dans som tema. Museene danser formidler dans på nye, deltakende måter og forsker på og prøver ut hvordan dans som immateriell kulturarv kan formidles ved å inkludere museenes lokalmiljø inn på den dansende museumsarenaen. I dette panelet får vi høre erfaringer fra fire forskjellige vertsmuseer til Museene danser utstillingene.

Panelet består av

 • Espen Mindrebø - Museene i Sør-Trøndelag, avdeling Rockheim – det nasjonale museet for populærmusikk
 • Lars Erik Melhus - Museene i Sør-Trøndelag, avdeling Ringve Musikkmuseum
 • Ann-Charlott Sommer-Ekelund - Nord-Troms museum
 • TBA, Rørosmuseet

14:40-15:10: Pause med frukt og bakst

15:10-16:10: Panel 2: Metoder for formidling av dans på museer i Norge. Modereres av Ole Aastad Bråten, Valdresmusea.

Også i Norge har vi i snart 100 år hatt en tradisjon for leikarringer på folkemuseer. I Norge ser vi denne tradisjonen fremdeles på noen museer, som Romsdalsmuseet og Norsk Folkemuseum. I tillegg ser vi sterke tradisjonsmiljø som styrkes av at utøverne i lokale tradisjoner får et sted å formidle sin kunnskap, som eksempelvis i Valdres og Setesdal. I Oslo har Interkulturelt museum, en avdeling ved Oslo museum, arbeidet med å fremme ulike minoriteters kulturer, praksiser og tradisjoner, også ulike dansetradisjoner.

Panelet består av:

 • Anna Stella Karsldottir - Aust-Agder museum og arkiv, avdeling Setesdalsmuseet  
 • Anna Liv Gjendem - Folkemusikkarkivet i Møre og Romsdal, VITI  
 • Gazi Øzcan - Oslo Museum – avdeling Interkulturelt museum  
 • Siren Hermansen - Norsk Folkemuseum  

16:00-16:45: Panel 3: Fra ulike aktørers perspektiver - hva kan museene gjøre for å løfte dansefeltet? Modereres av Kulturdirektoratet.

Fram til 2000-tallet har folkedansen all hovedsak foregått på dansegulv og kappleiksscener rundt i landet, av og til også som framvisningsdans for turister eller på utenlandske festivalscener. Når det gjelder møteplasser og arenaer for samværsdansen, tradisjonell eller som del av samtidsdansen, møter den de samme utfordringene som dansen generelt i Norge: Det er få møteplasser til øving, framvisning og samvær. Det er også et dilemma at musikken klarer seg uten dans, mens dansen i større grad er avhengig av musikken. Vi spør noen utvalgte aktører, hvor trykker skoen for videreføring av kunnskap og hvilken rolle kan musea ta i dette arbeidet?

Panelet består av

 • Anne Kristin Moe  - Museumsforbundet - Seksjon for immateriell kulturarv
 • Nils Graftås Røros - Rektor ved Kulturskolen i Røros
 • Torill Torp Holte - Deltaker på dansekurs og direktør ved Jødisk museum i Oslo
 • Rita Sirirud Vatnehol - Tradisjonsutøver og kulturrådgjevar folkedans i Noregs Ungdomslag

Filmframsyning: Everybody dance!

16:45-16:55: Avrunding ved Hanna Mellemsether

18:00-20:00 Middag på Rørosrein

Sending og program 15. februar

Sending

Program

08:30–09:00: Kaffe

09:00–09:10: Velkommen ved Kulturdirektoratet

09:10–09:50: Presentasjon av Flamencomuseet i Sevilla, ved Kurt Grötsch, direktør for Flamencomuseet i Sevilla, Spania

09:50–10:00: Pause

10:00–11:00: Panel 4: Dans som sosial og kulturell bærekraft. Modereres av Ellen Krageberg, direktør ved Norsk senter for folkemusikk og folkedans.

For at dansen på dansegolvet skal overleve må dagens generasjoner forstå relevansen og verdien av å danse sammen. Det å være til stede på dansegolvet sammen med andre, i synk med musikken, er et eksempel på sosial bærekraft i at det gir glede, man blir sett, deltar i et lokalt og kulturelt fellesskap. Å ta vare på det særegne i dansen som samværsform og kulturarv er kulturell bærekraft. Dette panelet vil drøfte hvordan vi prater om dansens verdi offentlig, og om det kan ha noe å si for dansens status lokalt som et godt tiltak for folkehelsa gjennom tilhørighet og engasjement post-korona.  

Panelet består av

 • Rolf Feragen - Tradisjonsbærer fra Røros
 • Amalie Grønflaten - Hip hop danser fra Raw Dansestudio i Trondheim
 • Lennart Fjell - Museum Vest og programleder i NOKUs podkast om kultur og bærekraft
 • Bente Estil - Leder kulturkomiteen i Trøndelag Fylkeskommune
 • Solveig Korum - Kulturtanken

11:00-11:15: Pause

11:15-12:15: Panel 5: Verdien av dansen, hva sier forskerne? Modereres av: Anne Kristin Moe, Norges museumsforbund, seksjon for immateriell kulturarv.

Danseforskning tar for seg dans som både kroppslig bevegelse, estetisk uttrykk, tradisjon og musikktolking, og finnes i dag innenfor dansevitenskap, andre akademiske disipliner og scenisk dansekunst. Panelet vil ta for seg hvilken betydning dansen har for deltakerne og lokalmiljø, hvordan den endrer og utvikler seg. Har det noe å si for dansen når den går fra noe man holder på med for sin egen del, til å bli presentert på en scene, enten som kulturarv eller som kunst? Hva skjer når den sosiale dansen går tapt, og hvordan kan medvirkning og involvering påvirke dansen og institusjonene som skal legge til rette for den?

Panelet består av

 • Egil Bakka, Prof. Emeritus - Norsk teknisk og naturvitenskaplig universitet, Trondheim
 • Siri Mæland, seniorforsker - Norsk senter for folkemusikk og folkedans
 • Hanna Mellemsether - Fagsjef Museene Arven
 • Tone Myrvold, forsker - Norsk senter for folkemusikk og folkedans

12:15–12:30: Faglig oppsummering

12:30: Lunsj på Kaffestuggu og avreise

Har du spørsmål om arrangementet?