Hopp til innhold
Regionalt møte Kreativt Europa

Kreativt Europa til Agder

Vi kommer til Agder for å informere om Kreativt Europa 12. - 13. oktober. Vi har et informasjonsmøte i Fylkeshuset i Kristiansand den 12. oktober, og veiledning samme sted torsdag 13. oktober. Se egen kalenderhendelse.

Kreativt Europa til Agder - Alle foto: Per Dehlin

Kreativt Europa til Agder - Alle foto: Per Dehlin

12. oktober 2023

Legg arrangementet i min kalender

Fylkeshuset, Kristiansand

Kulturdirektoratet og Agder fylkeskommune

Påmelding her (påmeldingfrist 5. oktober)
 
Nå skal vi få presentere Kreativt Europa for kultursektoren i Agder gjennom et fysisk møte med lunsj! I samarbeid med Agder fylkeskommune inviterer Kulturdirektoratet og Kreativt Europa-desken til informasjonsmøte 12. oktober 2023 kl 09.30 - 15.00. Seminaret går av stabelen i Fylkeshuset i Kristiansand.
 
Kreativt Europa er EUs program for kulturelt samarbeid. Programmet er åpent for et bredt spekter av kulturaktører innen ulike sjangre. Hovedformålet er å styrke kulturelt samarbeid og mangfold i Europa, for å bidra til å løse felles europeiske problemstillinger og utfordringer. Å styrke en felles europeisk identitet, og verne kulturarv, språk og kulturelt mangfold er viktige elementer i programmet.
 
Norge deltar i Kreativt Europa på lik linje med medlemslandene i EU og andre programland i EUs naboregioner. Til sammen deltar ca. 40 land. Programmet gir norske kulturaktører støtte til samarbeid, kunnskapsutveksling, nettverksbygging og kompetanseheving, gjennom aktiviteter som for eksempel utveksling av aktører og produksjoner på tvers av landegrenser, felles produksjoner, utforsking av nye forretningsmodeller og utvikling av digitale løsninger. Et av målene er å skape bedre vilkår for profesjonelle kunstnere.
 
Påmeldingsfrist 5. oktober 2023

13. oktober vil det bli mulighet for individuelle veiledninger med organisasjoner i Kristiansand.

Dag 1 er et åpent informasjonsseminar for alle som er nysgjerrige på disse ordningene, mens dag 2 er rettet mot potensielle søkere som har konkrete ambisjoner om å gå i gang med søknadsprosessen. De er individuelle 45 minutters veiledningsmøter med organisasjoner som kan være interessert i Kreativt Europa og som kan tenke seg å være prosjektledere i et europeisk prosjekt. Disse veiledningsmøtene foregår i Fylkeshuset, Kristiansand 13. oktober. Dersom din organisasjon ønsker et slikt møte, melder du fra om dette i det felles påmeldingsskjemaet. De som ikke får plass vil få tilbud om digitalt møte/veiledning over Teams.

Jobber du med film og spill, så er ikke dette seminaret rettet mot disse feltene, da mediadesken for Kreativt Europa i Norsk Filminstitutt er ansvarlige for denne delen av programmet. Ta gjerne kontakt med dem for nærmere informasjon.

Arrangører:

       Agder fylkeskommune