Hopp til innhold
Regionalt møte Kreativt Europa

Kreativt Europa til Vestfold og Telemark

Vi kommer til Vestfold og Telemark for å informere om Kreativt Europa 31. mai 2023. Vi har et informasjonsmøte i Ælvespeilet, Porsgrunn den 31.5, men besøker også Skien og Tønsberg med individuelle veiledningsmøter 1. juni (Skien) og Tønsberg (2. juni) - se egne kalenderhendelser.

Kreativt Europa til Vestfold og Telemark - Alle foto: Per Dehlin

Kreativt Europa til Vestfold og Telemark - Alle foto: Per Dehlin

31. mai 2023

Legg arrangementet i min kalender

Ælvespeilet, Porsgrunn

Kulturdirektoratet og Vestfold og Telemark fylkeskommune

 
Endelig skal vi få presentere Kreativt Europa for kultursektoren i Vestfold og Telemark gjennom et fysisk møte med lunsj! I samarbeid med Vestfold og Telemark fylkeskommune inviterer Kulturdirektoratet og Kreativt Europa-desken til informasjonsmøte 31. mai 2023 kl 10.00 - 15.00. Seminaret går av stabelen i Ælvespeilet i Porsgrunn.
 
Kreativt Europa er EUs program for kulturelt samarbeid. Programmet er åpent for et bredt spekter av kulturaktører innen ulike sjangre. Hovedformålet er å styrke kulturelt samarbeid og mangfold i Europa, for å bidra til å løse felles europeiske problemstillinger og utfordringer. Å styrke en felles europeisk identitet, og verne kulturarv, språk og kulturelt mangfold er viktige elementer i programmet.
 
Norge deltar i Kreativt Europa på lik linje med medlemslandene i EU og andre programland i EUs naboregioner. Til sammen deltar ca. 40 land. Programmet gir norske kulturaktører støtte til samarbeid, kunnskapsutveksling, nettverksbygging og kompetanseheving, gjennom aktiviteter som for eksempel utveksling av aktører og produksjoner på tvers av landegrenser, felles produksjoner, utforsking av nye forretningsmodeller og utvikling av digitale løsninger. Et av målene er å skape bedre vilkår for profesjonelle kunstnere.
 

Påmeldingsfrist: 25. mai 2023. 


1. juni vil det bli mulighet for individuelle veiledninger med organisasjoner i Skien, mens 2. juni vil organisasjoner i Tønsberg få samme mulighet.  

Dag 1 er et åpent informasjonsseminar for alle som er nysgjerrige på disse ordningene, mens dag 2 og 3 er rettet mot potensielle søkere som har konkrete ambisjoner om å gå i gang med søknadsprosessen. De er individuelle 45 minutters veiledningsmøter med organisasjoner som kan være interessert i Kreativt Europa og som kan tenke seg å være prosjektledere i et europeisk prosjekt. Disse veiledningsmøtene foregår i Skien (Fylkeshuset) 1. juni og i Tønsberg (Fylkeshuset) 2. juni.  Dersom din organisasjon ønsker et slikt møte, melder du fra om dette i det felles påmeldingsskjemaet. De som ikke får plass vil få tilbud om digitalt møte/veiledning over Teams.

Jobber du med film og spill, så er ikke dette seminaret rettet mot disse feltene, da mediadesken for Kreativt Europa i Norsk Filminstitutt er ansvarlige for denne delen av programmet. Ta gjerne kontakt med dem for nærmere informasjon.

 

Arrangører:

     Logo Vestfold og Telemark fylkeskommune