Hopp til innhold
Dialogmøte

Dialogmøte for visuell kunst i Stavanger

Velkommen til dialogmøte om visuell kunst. Møtet finner sted i Stavanger og er åpent for alle interesserte.

15. november 2023 kl. 15:00 - 17:00

Legg arrangementet i min kalender

Rogaland Kunstsenter, Stavanger

Kulturrådet

Møtet arrangeres i samarbeid med Stavanger kommune, og første del innledes med en presentasjon av ordningene på det visuelle kunstfeltet i Norsk kulturfond, av Jonas Ekeberg, fagansvarlig for visuell kunst i Kulturdirektoratet.

Deretter følger en orientering om oppfølgingen av Stavanger kommunes Plan for visuell kunst 2023-2027, ved kultursjef Kristina Ehrenberg-Rasmussen, og Marie Midttun Skretting og Nina Osland fra Stavanger kommune.

Andre del vil være en åpen spørsmålsrunde med Kulturrådet og Stavanger kommune, hvor Marianne Bjørnmyr, leder for faglig utvalg for visuell kunst og Ingrid Pettersen, ordningsansvarlig for prosjektstøtte visuell kunst, deltar.

Møtet er åpent for alle. Velkommen!

Aktuelle tilskuddsordninger

Faglig utvalg for visuell kunst behandler søknader fra prosjektstøtte utstillinger og diverse tiltak, kunstfaglige publikasjoner og manusutvikling, kunstnerassistentordningen og prosjektstøtte til kunstnere i etableringsfasen.

Arrangørutvalget for visuell kunst behandler søknadene fra arrangører og arenaer på ordningene: Arrangørstøtte visuell kunst, utstyrsstøtte til fellesverksteder og gjestekunstordninger, prosjektstøttesøknader fra institusjoner, i tillegg til pilotprosjekt for distribusjon og formidling av kunst- og kunstnerbøker.