Hopp til innhold
Tilskuddsordning

Den selektive innkjøpsordningen for ny norsk skjønnlitteratur for voksne

Søknadsfrist til den selektive innkjøpsordningen for ny norsk skjønnlitteratur for voksne

15. februar 2024

Legg arrangementet i min kalender

Digitalt

Kulturrådet

Formål

Formålet med den selektive innkjøpsordningen for ny norsk skjønnlitteratur for voksne er at det blir skapt, utgitt, spredt og lest ny norsk skjønnlitteratur. Kulturrådet stiller et minstekrav til utgivelsenes kvalitet og innkjøpene skal samlet sett bidra til stor bredde i norsk litteratur.

Bøkene som kjøpes inn tilgjengeliggjøres gjennom Biblioteksentralen direkte til norske folkebibliotek for utlån i Norge.

Folkebibliotekene skal ivareta og gi tilgang til de innkjøpte bøkene i minst fem år. Utgivelsesåret regnes som første år.

Mer info her