Hopp til innhold
Evaluering

Evaluering av Fond for lyd og bilde

Notat nr. 47, 2002. Norsk kassettavgiftsfond.

På oppdrag fra Fond for lyd og bilde har Telemarksforsking-Bø evaluert virksomheten i Fond for lyd og bilde. Bakgrunnen for evalueringen var et ønske fra styret om å belyse hva slags rolle fondet har spilt for norsk kunst- og kulturliv, samt hvilken rolle fondet kan spille i fremtiden. Spørsmålet om fondets fremtid har ikke minst blitt aktualisert i forbindelse med at EU i 2001 vedtok et nytt opphavsrettsdirektiv, og Kulturdepartementet, i kjølvannet av dette, har foreslått å innføre et individuelt privatkopieringsvederlag. Selv om Fond for lyd og bilde har vært et rent kulturpolitisk fond, vil en eventuell innføring av et nytt privatkopieringsvederlag ha betydning for fondets fremtid.

Ved Telemarksforsking-Bø har Geir Møller hatt hovedansvaret for utarbeidelsen av rapporten. I tillegg har Georg Arnestad fungert som Kulturrådets rådgiver for prosjektet. Evalueringen ble gjennomført høsten 2001.

Om publikasjonen

Evaluering av Fond for lyd og bilde

Kulturrådet

Geir Møller
2002
82-7081-103-3