Hopp til innhold
Vedtaksliste

Prosjektstøtte visuell kunst - visningssteder

Søk støtte

Vedtaksliste for søknader til 4. september 2018

Tilbake til 2018 (Alle)

Om søknadsrunden

I denne runden ble det behandlet 151 søknader, 75 av disse fikk støtte.

Ordningen er sortert i tre deler: utstillinger, diverse tiltak og søknader fra institusjoner:

Utstillinger

Kategorien omfatter søknader fra enkeltkunstnere og kunstnergrupper. 100 søknader ble behandlet og 54 prosjekter er tildelt midler, til sammen kr 2 698 000. Samlet søknadssum var kr 8 138 634.

Det er bevilget midler til prosjekter med fokus på maleri, fotografi, kunstfilm, skulptur, installasjon, performance, tekstil, tegning, grafikk, lyd, video og relasjonell praksis. Tildelingene viser at bredden av kunstneriske uttrykk er godt ivaretatt med stor variasjon i materialer og teknikker. Regional- og gruppeutstillingen Vestlandsutstillingen 2019, biennalen Lofoten International Art Festival (LIAF) og Tegnetriennalen 2019 arrangert av Tegnerforbundet i Oslo satte sitt preg på søknadsrunden, der samtlige 10 prosjekter nådde opp i prioriteringen og ble tildelt midler.

Et trekk ved denne runden var at et høyt antall kunstnere som forener stor materialfølsomhet med konseptuelle problemstillinger. Et eksempel er tekstilkunstneren Ann Cathrin November Høibo, som i denne runden fikk støtte til utstillingen «Runners» ved Sørlandets kunstmuseum. Hun vil med sine særpregede billedvever sammenstilt med andre skulpturelle elementer utforske motsetningen mellom åpenhet og struktur. Et annet eksempel er Jan Freuchen som er bevilget midler til en separatutstilling hos Billedhoggerforeningen i Oslo. Tematisk er han interessert i den uavklarte relasjonen mellom de digitale filtrene vi omgir oss med og fysiske rom. Han vil blant annet vise skulpturer i ulike materialer som spenner fra brødpinner til bronsestøp.

I tillegg til generelle formale og materialbaserte kunstneriske undersøkelser, gjenspeiles menneskets påvirkning på natur- og miljø i flere prosjekter på tvers av kunstneriske teknikker, og i samarbeid med andre fagfelt og forskningsmiljøer. Et eksempel er Jana Winderens prosjekt «Through the Bones», utviklet blant annet i samarbeid med marinbiologer ved Harvard University. På Kunstnernes hus i Oslo vil hun skape en flerkanals lydinstallasjon basert på spermhvalens kommunikasjon. Signe Lidén vil i samarbeid med blant annet Oxford University, utvikle en «lydmembran» som skal plasseres i tidevannssonen på stranda på Værøy for å ta opp og sende ut lyd. Arbeidet vises på LIAF 2019.

Det er også flere kunstnere som undersøker konsekvensene av den teknologiske utviklingen på oss mennesker. Sara Yazdani har fått støtte til å kuratere en utstilling ved galleri MELK som ser på hvordan ny medieteknologi påvirker den menneskelig væren. Utstillingen er en del av et større tverrfaglig prosjekt som også involverer Institutt for Medievitenskap ved Universitet i Oslo. Kristoffer Myskja har mottatt midler til sitt prosjekt som utforsker hvordan vi mennesker kjenner ubehag ved maskiners menneskelignende egenskaper. Han skal utvikle og programmere skulpturelle roboter som skal stilles ut ved Kunsthall Grenland i 2020.

Av søkerne som mottar støtte er det henholdsvis 26 kvinner og 28 menn. Søkerne har ofte bostedsadresse i de store byene, men aktiviteten foregår over hele landet. Det er for eksempel bevilget midler til utstillingsaktivitet i byer som Arendal, Haugesund, Fredrikstad, Drammen, Skien, Molde, Ålesund, Svolvær og Tromsø. Også mindre steder som øykommunene Værøy i Lofoten og Karlsøy i Troms, samt Dale i Vaksdal kommune i Hordaland og Øystese i Hardanger er representert.

Søknader om prosjektstøtte utstillinger behandles av Faglig utvalg for visuell kunst.

Diverse tiltak

Porteføljen omfatter forskjellige tiltak som ikke faller inn under de andre kategoriene og støtteordninger på området visuell kunst: seminarer, forsøksprosjekter, kurs og workshops, andre formidlingstiltak m.m.

Det er behandlet 17 søknader og gitt 6 bevilgninger, til sammen kr 610 000. Samlet søknadssum var kr 2 142 564.

Antall søknader fortsetter å gå ned. I denne runden ble det bevilget støtte til et nettbasert visningssted, det ble innvilget støtte til kursvirksomhet ved Muralverkstedet og til et pilot prosjekt - YTRE Rendalen residency. Fortsatt er det flere søknader som fremstår som arbeidsstipend-søknader og skulle ha vært sendt til Statens kunstnerstipend (SKS). Det var bare en barn og unge søknader denne runden.

Barn og unge

Det ble gitt kr 150 000 til å videreføre Barnas kunstverksted i Rollag. Barnas kunstverksted er et privat initiert månedlig kveldsverksted for barn i kommunen Rollag. Intensjon og prosjektets målsetting er å gi barn i Rollag kommune en mulighet til å møte visuell kunst gjennom selv å gjøre ulike kunstneriske aktiviteter. Søker vil også invitere gjestekunstnere/profesjonelle kunstnere som er flinke til å formidle kunstaktiviteter med barn, slik at barna i kommunen blir kjent med flere kunstnere. Det er viktig at barna får muligheten til fri kunstnerisk aktivitet på verkstedene, og bli introdusert for forskjellig materialer og teknikker, som de ikke møter ellers i barnehage/skole. Verkstedene/arrangementene skal fortsatt være et gratis lavterskeltilbud, åpne for alle uten forhåndspåmelding. Tilbudet gjelder alle barn i kommunen mellom 3 år til ca. 12 år, litt avhengig av type verksted fra gang til gang. Søknaden gjelder 20 fremtidige verksteder, som vil bli avholdt i perioden 2018-2020, i gjennomsnitt 2-3 verksteder hvert halvt års semester.

Søknader om prosjektstøtte diverse tiltak behandles av Faglig utvalg for visuell kunst.

Søknader fra institusjoner

Det er behandlet 34 søknader og gitt 15 tildelinger, til sammen kr 1 240 000 i 2018, kr 1 110 000 i 2019. Samlet søknadssum var kr 9 052 672.

Prosjektstøtten for institusjoner spenner over ulike typer tiltak og aktiviteter. En tendens fra denne runden er synliggjøring og formidling av kunstbøker og kunstpublikasjoner ovenfor et bredt publikum. Kunstbokmessen Bastard er tildelt støtte til sitt program i 2019 som holdes i tilknytning til Litteraturfestivalen på Lillehammer. Oppland kunstsenter er initiativtaker og vertskap for messen, som foruten stands vil inneholde lanseringer, samtaler og workshops samt utstilling med kunstnere som arbeider eksperimentelt med kunstbokformatet. I tillegg har visningsrommet og produksjonslokale Pamflett i Bergen fått støtte til sitt utstillingsprogram som tar utgangspunkt i stedets selvpubliseringsverksted. Her får inviterte kunstnere full tilgang til verkstedet i en gitt periode og utstillingene vil være en lansering av den nye publikasjonen, eller serie publikasjoner, samt visning av prosessen bak.

Det er videre bevilget programmeringsstøtte til flere visningssteder. Blant disse er Sandefjord Kunstforening som er i en fin utvikling, utstillingsprogrammet holder høyt nivå og fremstår både faglig solid og med lokal relevans og betydning. Også Heimdal Kunstforening og Galleri BOA i Oslo presenterer interessante utstillingsprogram med solide formidlingsopplegg.

Videre er det bevilget støtte til flere enkeltstående prosjekter innenfor et bredt spekter av uttrykk og sjangre. Telemark kunstsenter får støtte til gruppeutstilling Matters of hart som tematiserer bærekraft og livsopphold med utgangspunkt i samisk kultur. Rogaland kunstsenter fikk støtte til utstillingsprosjektet 1978-2018-2025, der tematikken er den kunstnerstyrte formidlingen gjennom historien til ett av de femten regionale kunstsentre. Noemata, et produksjonssted basert på nettkunst, digitale uttrykk og nettkultur, får blant annet støtte til One-Off Festivalen, der ultra-kortfilmer på ett sekund som vises på både digitale og fysiske visningsplattformer i det offentlige rom.

Den geografiske fordelingen viser at det er en overvekt av søknader fra Oslo, med Hordaland på en god andreplass tett etterfulgt av Rogaland. Fylkesvis fordeling av søknader: Akershus (2), Buskerud (2) Hordaland (5), Nordland (2), Oppland (1), Oslo (11), Rogaland (4), Telemark (2), Trøndelag (3), Vestfold (1).

Prosjektstøttesøknader fra institusjoner behandles av Arrangørutvalget for visuell kunst.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 151

Søknadssum: 19 333 870

Antall tildelinger: 75

Tildelingssum: 4 548 000 i 2018 (1 110 000 i 2019)

Prosess:

  • Søknadsfrist: 4.9.2018

  • Vedtak i fagutvalg: Dato ikke satt

  • Vedtak i rådsmøte: Dato ikke satt